היישום אינו מחובר לאינטרנט

מלחמת ויאטנם - עימות מוגבל מתמשך

עבודה מס' 061253

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעת מודל תיאורטי של עימות מוגבל מתמשך, ניתוח מרכיביו ודפוסי פעילותו ועמידה על המרכיבים המייחדים אותו מול מודלים אחרים של לוחמה בעידן המודרני.

6,031 מילים ,33 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

דוקטרינת העימות המוגבל מהווה מיסודה דפוס מסוים של מלחמת התשה, המכוונת אל ערכי יסוד חברתיים ומדיניים, ובעלת השפעה מרכזית על כושר העמידה הציבורי.
מורכבות המערכת במסגרתה מתקיים העימות ועצם התמשכותו מהווים שני מרכיבים מכריעים בבחינת הלוחמה בעצימות נמוכה כחלק אינטגרלי ממערך הפעילות הצבאית והמדינית גם יחד.
בחינת אורחות הלחימה הזעירה במלחמת ויטנאם, בדגש על מאפייני העימות המוגבל המתמשך, משליכים ישירות על דרכי ניהול קונפליקטים ויישוב סכסוכים עולמיים כפונקציה של תמורות תרבותיות ומדיניות, המשליכות על עתידה וגורלה של המערכת העולמית ככלל, ויבשת אסיה בפרט.
התחרות הגוברת בשנות השישים בין שתי המעצמות על רכישת עמדות השפעה התנהל בו זמנית בשני מישורים: ישיר, במסגרתו נערכו שני מאבקים אלימים במזרח אסיה, הקשורים קשר הדוק ורב משמעי - הסכסוך הסיני-סובייטי ומלחמת ויטנאם, ומישור עקיף, שהתנהל מאחורי הקלעים דרך מלחמות מקומיות שהתחוללו באזורים שונים. על הרצף בין שני המישורים משחקת ויטנאם תפקיד מרכזי כמוקד המשחק המשולש ארה"ב-ברה"מ-סין שמאיים לערער את אחדות הגוש המערבי מחד, ואת מרקם המונוליט הקומוניסטי, מאידך.
מלחמת ויטנאם העמידה למבחן מחודש אסטרטגיות וטקטיקות צבאיות, שיטות לוחמה ומגבלות עוצמה, במסגרת מקומית ועולמית בעת ובעונה אחת, שהקיפה רבדים אידיאולוגיים, פוליטיים וצבאיים. מכאן משמעות בחינתה הן כאסטרטגיה של מאבק ממושך המקיים בתוכו את מרכיבי ההתשה, והן כטקטיקה של לוחמה זעירה המנציחה את מוגבלות העימות וגבולותיו, תוך עיצוב מחדש של מאזן הכוחות בשדה הקרב ומחוצה לו.
ניתוח האסטרטגיה הצבאית של העימות המוגבל ברמת המאקרו הכוללת, בדגש על המרכיב התיאורטי של מודל מלחמת ההתשה, תוך בחינת מלחמת ויטנאם כמקרה מייצג, יאפשר בחינה של יעילותה הטקטית של הלוחמה הזעירה בסכסוכים נמוכי עצימות, מההיבט התיאורטי והיישומי כאחד, ומכאן חשיבותו.
ייחודה של העבודה טמון בהצעת מודל תיאורטי של עימות מוגבל מתמשך, ניתוח מרכיביו ודפוסי פעילותו ועמידה על המרכיבים המייחדים אותו מול מודלים אחרים של לוחמה בעידן המודרני.
מלחמת ויטנאם מוצגת בעבודה כחקר מקרה של אסימטריות מובנית ביחסי הכוחות, המשמשת כתנאי מרכזי לבחירה בשיטת הלחימה הזעירה במסגרת כוללת של עימות מוגבל מתמשך. מבחינה זו, נעשה ניסיון לראות במלחמה את היישום המבצעי-אופרטיבי של הנחות היסוד הגלומות במודל, תוך עמידה על מכלול מרכיבים צבאיים, מדיניים וחברתיים אשר השפיעו על עיצוב דמותה.
עבודה זו נוטלת על עצמה את מטלת הבחינה התיאורטית של מיקומו ואופיו של העימות המוגבל המתמשך בתיאוריה של מלחמת ההתשה, תוך ניתוח והערכת ייחודיותו כתפיסה אסטרטגית וטקטית גם יחד, אשר יושמה הלכה למעשה במסגרת הלוחמה הזעירה במלחמת ויטנאם, על נגזרותיה השונות.
העבודה מתבססת על מקורות הכוללים ספרות הסטורית צבאית, הוגי דעות בתחום הגרילה והלוחמה הזעירה, ומאמרים ממוקדים בתחום היישום המבצעי-אופרטיבי.

תוכן העניינים:
מבוא
"על המלחמה הממושכת": מאפייני העימות המוגבל המתמשך
בין אסטרטגיה לטקטיקה: יישום מבצעי של לוחמת גרילה במסגרת עימות מוגבל מתמשך
מלחמת ויטנאם: מלכוד הלוחמה הזעירה בתנאי הפעלת הכוח
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

באר, אלברט מ. 1973. "לקחי ויטנאם". מערכות 228: 27-30.
ברקל, בריג'. ס. נ. 1973. "טקטיקה של לוחמה זעירה". מערכות 228: 4-6.
גת, עזר. 2001. "בדלנות, פיוס, בלימה ומלחמה מוגבלת: המדיניות האסטרטגית המערבית מהעידן המודרני לעידן ה'פוסט מודרני'". מערכות 376: 2-9.
הרכבי, יהושפט. 1971. על הגרילה. תל אביב: מערכות.
ואלך, יהודה. עורך. 1989. מחשבות על המלחמה. תל אביב: מערכות.
ואסטמורלנד, ויליאם. 1979. חייל מדווח. תל אביב: מערכות.
חיים. 1973. "המדיניות האמריקנית באסיה". מערכות 207: 31-35.
טסה טונג, מאו. 1951. האסטרטגיה של המלחמה המהפכנית בסין. תל אביב: פועלים.
יעלון, משה. 2001. "הכנת הכוח לעימות המוגבל". מערכות 380: 24-29.
לאונרד, א. רוג'ר. 1977. "על המלחמה": מדריך קצר לקלאוזביץ. תל אביב: מערכות.
לידל, הארט. ב. ה. 1978. אסטרטגיה של גישה עקיפה: מאה דורות של מלחמה. תל אביב: מערכות.
לידל, הארט ב. ה. 1977. "לוחמת גרילה". מערכות 258-259: 43-47.
לניר, צבי. 1999. "הכשל החשיבתי של הצבאות בעימותים נמוכי עצימות". מערכות 365: 4-12.
לקויר, זאב. 1979. גרילה. תל אביב: מערכות.
מקליר, מייקל. 1993. וייטנאם - מלחמת 10,000 הימים. תל אביב: מערכות.
נחומי, מ. 1955. "מלחמת השחרור של העם הויאטנאמי". אורלוגין 11: 372-387.
עדו. 1993. "האסטרטגיה והטקטיקה האמריקנית במלחמת ויטנאם". מערכות 333: 14-21.
עידו. 2001. "העימות המוגבל - מאפיינים כלליים". מערכות 381: 8-23.
קרביץ, משה. 2001. "העימות המוגבל כמלחמת התשה". מערכות 380: 40-45.
רפאל, רונן. 2001. "הלחימה בעימות המוגבל - טקטית, זו אותה הגברת". מערכות 380: 30-33.
שגב, שמואל. 1966. ויטנאם - בין מלחמה לשלום. תא אביב: אותפז.
תומפסון, רוברט. 1967. שלטון ומרדנות: לקחי מלאיה ווייטנאם. תל אביב: מערכות. .
Burchett, Wilbred G. 1965. Vietnam: Inside the Story of Guerrilla War. New York: International Publishers.
Giap, V. N. 1961. People's War, People's Army. New York: F. A. Praeger.
Giap, V. N. 1976. How We Won the War. Philadelphia: Recon.
Guevara, E. Che. 1968. Guerrilla Warfare. New York: Vintage Books.
Liddel, Hart B. H. 1967. "Lessons from Resistance Movements - Guerrilla and Non-Violent" in Roberts, Adam ed. Civillian Resistance and National Defence. London: Faber Faber.
Raskin, Marcus Fall, Bernard. Editors. 1965. The Viet-nam Reader: Articals
and Documents on American Foreign Policy and the Viet-nam Crisis. New
York: Vintage Books.
Werner, Jayne S. Huynh Luu D. 1993. The Vietnam War: Vietnamese and American Perspectives. New York: M. E. Sharpe.
Tse-Tung, Mao. 1966. Basic Tactics. London: Pall Mall.
Tse-Tung, Mao. 1960. Strategic Problems in the Anti-Japanese Guerrilla war. Peking: Foreign Languages Press.

תגים:

אופרטיבי · אסטרטגיה · ארצות · הברית · הכרעה · התשה · ויטנאם · טקטיקה · יחסי · יישום · כוחות · לוחמה · מבצעי · מוגבל · מערכת · סכסוכים · עולמית · עוצמה · עימות · קרקעית · וייטנם · ויאטנאם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מלחמת ויאטנם - עימות מוגבל מתמשך", סמינריון אודות "מלחמת ויאטנם - עימות מוגבל מתמשך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.