היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת תקציב משרד החינוך על הזכאות לתעודת בגרות

עבודה מס' 061199

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים ונתונים.

4,427 מילים ,16 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בשאלה כיצד משפיע תקציב משרד החינוך על זכאות לתעודת בגרות.
תקציב משרד החינוך ינותח על פי סה"כ התקציב בשנה והמגמה המסתמנת ברצף העשור האחרון. הפרמטרים לניתוח התקציב יהיו שעות לימוד לכתה, שעות לימוד לכל תלמיד, שעות טיפוח, צפיפות בכיתה, איכות הוראה.
זכאות לתעודת בגרות תנותח לפי סה"כ זכאים לכל שנה, לפי לאום, לפי מוצא עדתי ולפי מקום מגורים. בנוסף תיבחן איכות תעודת הבגרות ואפשרות הכניסה שהיא מאפשרת לאוניברסיטה.
יש לציין שכאשר תעשה בחינת המשתנים השונים יבחנו מגמות ושינויים על פני העשור ולא שינוי תקציבי בכל שנה בודדת.
לאחר בחינת התקציב ושיעור הזכאים לבגרות אפשר יהיה לנסות ולבחון האם יש קשר מובהק בין שני המשתנים והאם קיימים משתנים מתווכים נוספים.

פרקי העבודה:
מבוא.
1. תקציב משרד החינוך וניתוח אופן הקצאת המשאבים.
1.1 הקצאת שעות לימוד.
1.1.2 ממוצע שעות לכיתה וממוצע שעות לתלמיד.
1.2 הקצאת שעות טיפוח.
1.2.1 פערים בהקצאת שעות טיפוח.
1.3 צפיפות כתה.
1.4 הקצבות רשויות מקומיות.
1.5 איכות ההוראה.
1.5.1 הוראה בפריפריה.
1.5.2 איכות הוראה בחינוך הערבי.
2. נתוני זכאות לתעודת בגרות.
2.1 שיעורי זכאות לתעודת בגרות ופערים בהישגים לפי מוצא עדתי.
2.2 שיעורי זכאות לתעודת בגרות ופערים בהישגים לפי לאום.
2.3 פיזור שעור הזכאות לבגרות בין הישובים השונים.
2.4 תעודת הבגרות כ 'כרטיס' להשכלה גבוהה.
2.4.1 איכות התעודה.
2.4.2 סוג התעודה.
סיכום.
ביבליוגרפיה.
נספח - תרשימים

מקורות:

אדלר חיים ובלס נחום. "אי השוויון בחינוך בישראל", בתוך: קופ יעקב (עורך), הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1996, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, 1997.
דהן מומי, מירוניצ'ב נטליה ,דביר איל, ושי שמואל. האם הצטמצמו הפערים בחינוך?, המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה-חוברת מס' 2, מכון ואן- ליר, מאי 2001.
ישובי נעמה. (עורכת), איפה ואיפה - מאזן השוויון בישראל, האגודה לזכויות האזרח, 1999.
לביא ויקטור, פערים בהישגים לימודיים בין קבוצות אוכלוסין בישראל ודרכים לצמצומם, נייר עמדה לכנס קיסריה, יוני 1999.
לביא ויקטור, חינוך והון אנושי כאסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל, נייר עמדה לכנס קיסריה, יוני 2001.
מרכז אדווה, מבט על הצעות חוק התקציב וחוק ההסדרים לשנת 2001.
משרד החינוך- המנהל לכלכלה ולתקציבים, מערכת החינוך בראי המספרים, 2000.
משרד החינוך- המזכירות הפדגוגית, צמצום פערים והחינוך הערבי בישראל, דצמבר 2000.
משרד החינוך- מינהל לכלכלה ותקציבים, עובדות ונתונים 2001.
משרד החינוך, נתוני בחינות בגרות תש"ס (2000), אפריל 2001.
סבירסקי, שלמה. "שווים ושווים פחות", הד החינוך, דצמבר 1999.
סבירסקי שלמה, ואטקין אלון. זכאות לתעודת בגרות לפי ישוב 1999-2000, מרכז אדווה, יוני 2001.
סבירסקי שלמה ויוסף וח'ורי, הקצאת שעות טיפוח של משרד החינוך ביישובים ערביים ובעיירות פיתוח, מרכז אדווה, ספטמבר 98'.
סבירסקי שלמה ויחזקאל ירון, תקציב המדינה לשנת 2000 עדכון, מרכז אדווה, אפריל 2000.
קאהן סורל ,וילינק יעקב. אפליית המגזר הלא יהודי בהקצאת משאבי הטיפוח בחינוך: אומדנה הכמותי והשלכות ביטולה, האוניברסיטה העברית , יולי 2000

תגים:

תקציב

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת תקציב משרד החינוך על הזכאות לתעודת בגרות", סמינריון אודות "השפעת תקציב משרד החינוך על הזכאות לתעודת בגרות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.