היישום אינו מחובר לאינטרנט

נשים מוכות

עבודה מס' 061145

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם התייחסותם של המשטרה ושירותי הרווחה לתופעת הנשים המוכות משפיעה על נטייתן של נשים אלו לפנות אליהם?

8,133 מילים ,35 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

נשים מוכות
האם התייחסותם של המשטרה ושירותי הרווחה לתופעת הנשים
המוכות משפיעה על נטייתן של נשים אלו לפנות אליהם?

תוכן עניינים
מבוא
פרק 1 - סקירה תיאורטית
אלימות במשפחה - הגדרה
אלימות כנגד נשים - הגדרה ומאפיינים
פרופיל האישה המוכה
מחזור האלימות
מדוע נשים מוכות לא עוזבות את בני זוגן
פרופיל הגבר המכה
פרופיל הילד בבית האלים
פרופיל הגבר המכה
פרופיל הילד בבית אלים
פרק 2 - נשים מוכות והמשטרה
החוק הישראלי
המפגש עם נציגי החוק
עמדת השוטרים באירועי אלימות כלפי נשים
פרק 3 - נשים מוכות ושירותי הרווחה
שירותי רווחה במדינת ישראל
מקלטים לנשים מוכות
שירותים נוספים
שירותי הרווחה במגזר הערבי.
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מבוא
מתחילת 1991 ועד היום נרצחו בישראל 110 נשים על ידי בעלים, חברים, גרושים
ובמגזר הערבי גם על ידי הורים ואחים. לא ידוע כמה נשים נקטלו ואינן מופיעות
בסטטיסטיקה מצמררת זו, ביניהן נעדרות, נשים שנפגעו מ"תאונות", או נשים שבחרו
לשים קץ לחייהן בשל הטרור המתמשך מבית. בכעשרה אחוזים מן המקרים
הרוצחים התאבדו. היו גם גברים שטבחו את ילדיהם יחד עם אמם. הנשים שנרצחו
היו קורבנות לאלימות מתמשכת מצד בני זוגן, ואת הכתובת על הקיר ניתן היה
לקרוא, אילו מישהו היה מנסה רק לפענח, להרחיק את התוקפן ולתת הגנה מספקת
לה ולילדיה.
אלימות כלפי נשים מתקיימת בתוך ומחוץ למשפחה. אלימות זאת היא מתמשכת
ובמקום האמור להיות הבטוח ביותר לאשה, ביתה הפרטי.
האלימות מוצאת את ביטוייה בתחומים רבים כמו פוליטיקה, כלכלה, תקשורת
וממסד. היא מועברת באמצעים תרבותיים כמו ספרות, אמנות, קולנוע ומוסיקה.
נמצא אותה בספורט, בתור לאוטובוס, בכבישים, בבתי הספר ובעצם בכל מקום.
אלימות קיימת בכל המעמדות הסציואקונומים ללא הבדלים אתניים, רמת השכלה
וגיל.
לאור בעיית האלימות בכלל, האלימות נגד נשים היא בעיה חברתית. אך עד שנות
השבעים הייתה תפיסת הממסד לגביה (שלא כמו תפיסת האלימות בכלל) צרה
וליניארית ונתפסה בקשר של סיבה ותוצאה.

בעיית המחקר המרכזית אשר תועמד למבחן בעבודה זו היא האם התייחסותם של
המשטרה ושירותי הרווחה לתופעת הנשים המוכות משפיעה על נטייתן של נשים אלו
לפנות אליהם?.

השערת המחקר היא: שאכן תהיה עדיפות לגוף מסוים. להערכתי העדיפות תינתן
לשירותי הרווחה, מכוון שהעזרה הניתנת מגוף זה היא מיידית ולטווח זמן ארוך.
לעומתם המשטרה פועלת לפי חוק וסדר מסוימים ולא תמיד עונה על הציפיות של
הקורבן.

לצורך ניתוח סוגיה זו יעשה שימוש בניתוח תוכן של מחקרים שנעשו על ידי חוקרים
שדנו בנושא זה, סטטיסטיקות על מצב הנשים המוכות ואחוז הנרצחות במדינה
ותרשימי זרימה בטיפול משטרתי, מהגשת התלונה ועד הבאתו לדין.

מקורות:

אבולעפיה, יהודית תהליך ההבניה החברתית של האלימות כנגד נשים כבעיה חברתית בישראל, (חיבור לקבלת תואר דוקטור), רמת גן האוניברסיטה בר אילן. (1997)
אבני, נגה נשים מוכות דינמיקה של חליפין מתוך אינטראקציה סימבולית - ניתוח פנומנולוגי. עבודת דוקטורט, אוניברסיטת תל אביב. (1987)
אבני, נגה נשים מוכות ושוטרים : קורבנות של השיטה, מתוך פלילים כתב העת הישראלי למשפט פלילי - מין ומניות במשפט הפלילי. כרך ו' תשנ"ח 1997.
אבני, נגה "נשים מוכות התופעה ומקורותיה" בתוך עברינות וסטיה חברתית יח , המחקלה לקרימינולוגיה אוניברסיטת בר אילן, רמת גן (1991).
אילון, עפרה ועדין איזון התמודדות במצבי לחץ במשפחה, תל אביב (1983)
בוכבינדר, אלי ואסעד, סועד "דילמות אתיות של עובדים סוציאליים המטפלים באלימות נגד נשים בחברה הערבית" מתוך חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית ינואר 2000.
ביטון, יורם "סגנונות התקשרות והשפעתם על התפתחות צמידות טראומטית אצל נשים מוכות" מתוך עבודה לצורך תואר מוסמך המחלקה לסוציולוגיה ואנטרופולוגיה של אונברסיטת בר אילן 1998.
בילסקי ליאורה "מהגנה עצמית להגנת העצמיות". מתוך פלילים כתב העת הישראלי למשפט פלילי - כרך ו' תשנ"ח . (אוקטוב 1997)
גוז'נסקי תמר השמש זורחת, השיטה פורחת והנשים מוכות. הוצאת סיעת חדש (1991).
לב ארי ר. שרותים לנשים מוכות דברים שנאמרו ביום עיון בנושא "אלימות בין בני זוג" האוניברסיטה העברית, ירושלים מתוך אבני נ. 1987 נשים מוכות: דינמיקה של חליפין מתוך אינטראקציה סימבולית ניתוח פנומנלוגי עבודת דוקטורט אוניברסיטת תל אביב. (1987)
לביא קוצ'יק נורית ושלו ודעאל חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון ירושלים שרות ילד ונוער משרד העבודה והרווחה.(1999).
מאירסון דבורה תדמית העצמי של נשים מוכות (חיבור לקבלת תואר דוקטור), רמת גן האוניברסיטה בר אילן (1994).
משטרת ישראל סכום מחקר בנושא "טפול המשטרה בתלונות נשים כנגד בעליהן על הכאות". מטה ארצי/אגף חקירות (1977).
משטרת ישראל "מאפייני תופעת האלימות במשפחה ואופני הטיפול בה" מתוך אח"ק, השתלמות בעבירות אלימות בן בני זוג.(2000).
קליבנסקי, חסיה קבוצות לעזרה הדדית בגמילת גברים מאלימות זוגית (חיבור לקבלת תואר דוקטור), רמת גן האוניברסיטה בר אילן (1994).
פלטשר, גיורא "הגנה עצמית של נשים מוכות" מתוך פלילים כתב העת הישראלי למשפט פלילי - כרך ו' תשנ"ח .(אוקטובר 1997).
קונור, אתי מימון ממשלתי לאירגונים המטפלים בנפגעות אלימות נגד נשים 1990-2000 בהוצאת מרכז אדווה מידע על שיוויון וצדק חברתי בישראל.(מרץ 2000).
קטן, לאה "העצמי המורחב בסיפורי חיים של נשים מוכות וגברים אלימים" מתוך חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית מרץ 2000.
שהם, אפרת "עמדותיהם של שוטרי סיור וחקירות כלפי אלימות בין בני זוג" מתוך חברה ורווחה רבעון לעבודה סוציאלית אוגוסט 1999.
שהם, אפרת ורגב, יאיר "עמדות שוטרים ונושאי הטיפול בתלונות על אלימות בעלים כלפי נשותיהם" מתוך משטרה וחברה כתב עת ישראלי בין תחומי בנושא אכיפת החוק וקרימינולוגיה גיליון מיוחד מס' 4 : מערכת אכיפת החוק על סף האלף השלישי מרץ 2000.
שטיינר, יוספה נשים מוכות צרכים ודימויים ברירות הוצאה לאור.(1990).
שלף לאון "בין הריגה פלילית לבין הריגה משפטית" מתוך פלילים כתב העת הישראלי למשפט פלילי - כרך ו' תשנ"ח . (אוקטובר 1997).
Bell' J.N. Rescuing the battered wife. Human Behavior June 16-23 (1977)
Dobash, e.r. Dobash, R.P (1979). Violance Against Wives: A Case Against Patriachy. New - York: the free press. Cited in Avni N. (1987) Battered Women - The Dynamics of Social Exchange Through Symbolic Interaction - a Phenomenological Analysis. PHD . Tel - Aviv university
Dobash, e.r. Dobash, R.P (1977/8). Wives: the Appropriate victims of Matrial Violence. Victemology, 2 426-442.
Pizzy, E (1974). "Scream Quietly or the Neighbours will hear." Middesex Penguin Books. Cited in Avni N. (1987) Battered Women - The Dynamics of Social Exchange Through Symbolic Interaction - a Phenomenological Analysis. PHD . Tel - Aviv university

תגים:

אלימות · מוכות · משפחה · נשים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נשים מוכות", סמינריון אודות "נשים מוכות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.