היישום אינו מחובר לאינטרנט

חופש הביטוי של עיתונאי בעיתון - מקרה העיתונאית ג'ואנה יחיאל מהג'רוזלם פוסט

עבודה מס' 061128

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ניתן להגדיר את גבולות חופש הביטוי של עיתונאי במקום עבודתו.

4,520 מילים ,14 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

חופש הביטוי של עיתונאי בעיתון -
מקרה העיתונאית ג'ואנה יחיאל מהג'רוזלם פוסט

תוכן העניינים
מבוא
ג'רוזלם פוסט - עיתון בשינוי
חופש הביטוי וחופש הקניין - חירויות מתנגשות
התערבות עיתון בכתיבת העיתונאי - דיון מוסרי
סיכום: הצעה למסגרת מוסרית ליחסי עיתון-עיתונאי
ביבליוגרפיה

העבודה עוסקת בחופש הביטוי של עובד במקום עבודתו - ככלל - ובחופש הביטוי של
העיתונאי, כעובד, במקום עבודתו, העיתון.1
סוגיה זו מתעוררת לאור החובה - גם החוקית - של העובד להיות נאמן למקום עבודתו, ולציית
להוראות מעסיקיו. מאידך גיסא, עובדים נדרשים לעתים להתבטא גם נגד מקום עבודתם
כתוצאה ממעשים (או מחדלים) של המעסיק, או של עובדים ושל ממונים במקום עבודתם.
לכאורה, לעיתונאי יש חופש ביטוי מלא. סוגיה זו עולה לדיון מדי פעם כאשר המדיניות של
העיתון (מוציא לאור, או עורך) מתנגשת עם עמדותיו של העיתונאי. אזי נוצר קונפליקט,
שלעתים אינו יכול לבוא לפתרונו במסגרת העיתון. מבחינה זו, עיתון הנו מקום עבודה ככל
מקום עבודה אחר, ודין העיתונאי לכאורה כדין כל עובד במקום עבודתו.
בשל הפונקציות החברתיות והפוליטיות, שממלאת העיתונות בחברה מודרנית-דמוקרטית
נראה, כי ראוי שלעיתונאי יהיה חופש ביטוי גדול יותר משל כל עובד רגיל במקום עבודתו.
טיבה של העבודה העיתונאית הנו איסוף מידע, שכל מניעה של פרסומו בשל מדיניות של
העיתון פוגעת בחיים הציבוריים. זו הסיבה שחופש העיתונות מוגן חוקתית ברוב הדמוקרטיות
- בניגוד לכל תעשייה אחרת.

עבודה זו תבחן, כחקר אירוע, את מקרה העיתונאית ג'ואנה יחיאל מג'רוזלם פוסט, שהתפטרה
מעבודתה בעיתון עקב שינוי הקו הפוליטי שלו (שהיה "יוני"-שמאלני) עם רכישתו בידי רשת
"הולינג'ר" הקנדית (שבעליה הם יהודים תומכי "גוש אמונים")2. כתוצאה מכך, הוחלפו עורכי
העיתון, וחלק מכתביו לא הרגיש עוד בבית במערכת העיתון. כאשר הורו לג'ואנה יחיאל לשנות
כתבה שלה כדי שתתאים לקו הפוליטי של העיתון, היא סירבה, והתפטרה.3

הבעיה המחקרית
האם ניתן להגדיר את גבולות חופש הביטוי של עובד במקום עבודתו, כלומר לשנות (או למנוע)
פרסומים פרי עטו, שאינם עולים בקנה אחד עם עמדות ההנהלה. יתר על כן, האם יכולה
הנהלת העיתון, או הנהלת המערכת, להטיל על עיתונאי לכתוב דבר בהתאם למדיניות
העיתון\מערכת, ואף בניגוד לנטיותיו האישיות?

השערת המחקר: ניתן לקבוע מסגרת מוסרית ליחסים בין עיתונאי לבין עיתונו, המבוססת על
ההכרה בחופש הביטוי כערך עליון. הכרה זו מחייבת עיתונאים, עורכים ומו"לים לכבד את
נטיותיו האישיות של הכותב ואת ממצאיו, ולא להכתיב לו עמדות בשל מדיניות העיתון כאשר
הן מנוגדות לאמת, לדעותיו ולאמונותיו.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. לצורך עבודה זו, המונחים "עיתון", "רדיו", "טלוויזיה", "אמצעי תקשורת" (ביחיד וברבים) הנם חליפיים, אלא
אם צוין אחרת. באותו אופן, המונחים "כתב", "שדר", "צלם" ו"עיתונאי" חליפיים אלא אם צוין אחרת. לשון זכר
ולשון נקבה משמשות לחילופין בעבודה זו.
2. ג'רוזלם פוסט היה עיתון פרטי של מקורבים למפא"י, ועקב הסתבכותו הכספית המתמשכת, נאלץ למכור
חלקים מהבעלות עליו להסתדרות העובדים תמורת הלוואות, שקיבל. עם השנים הועברו מניותיו לקונצרן "כור".
עם התמוטטות הקונצרן הופרטו נכסיו, ובמסגרת זו נמכרו בעלויות שונות, שלא היו במסגרת הקו העסקי החדש.
כך, נמכרו מניות ג'רוזלם פוסט למשפחת רדלר - יהודים מקנדה, שמחזיקים את תאגיד התקשורת הבין-לאומי
"הולינג'ר", אך הנם אנשי ימין.
3. כספי, דן, ולימור, יחיאל. תקשורת המונים. כרך ג'. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1996, עמ' .185-182

מקורות:

גבע, אביבה. מוסר ועסקים. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1997.
כספי, דן, תקשורת המונים, כרך א', האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1993.
כספי, דן, ולימור, יחיאל. תקשורת המונים, כרך ג', האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1996.
נגבי, משה. חופש העיתונות בישראל. ערכים בראי המשפט. מכון ירושלים לחקר ישראל,ירושלים, 1995.
רונן, משה. אתיקה עיתונאית. ידיעות אחרונות, תל-אביב, 1997.
רט, ארי. "כך נמכר ה'ג'רוסלם פוסט'". העין השביעית 16, 1998, עמ' 21-20.
Bagdikian, Ben H. The Media Monopoly. Beacon Press, Boston, MA, 1992 (4th edition).
Jensen, Carl (ed.), Censored. The News That Didn't Make the News and Why. Seven Stories Press, NewYork, 1996.
Miceli, Marcia P., Near, Janet P., Blowing the Whistle. The Organizational and Legal Implications for Companies and Employees. Lexington Books, New York, 1992.
Nelson, Harold L. Teeter, Dwight L. Law of the Mass Media. Freedom and Control of Print and Broadcast Media. The Foundation Press, Mineola, NY, 1978.
Swain, Bruce M., Reporter's Ethics, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, 1978.
Wolfsfeld, Gadi, Constructing News about Peace, The Tami Steinmetz Center for Peace research, Tel Aviv, 1997.

תגים:

אחריות · ביטוי · הנחות · חופש · כלכלה · מוסרית · עיתון · עיתונאי · עיתונות · קניין · תועלתנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חופש הביטוי של עיתונאי בעיתון - מקרה העיתונאית ג'ואנה יחיאל מהג'רוזלם פוסט", סמינריון אודות "חופש הביטוי של עיתונאי בעיתון - מקרה העיתונאית ג'ואנה יחיאל מהג'רוזלם פוסט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.