היישום אינו מחובר לאינטרנט

טלוויזיה פנאי ותרבות - "הבורגנים"

עבודה מס' 061067

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הסדרה לאור המושגים אקזיסטנציאליזם, דת אזרחית ויאפיות.

9,875 מילים ,40 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

טלוויזיה פנאי ותרבות - "הבורגנים"

תוכן עניינים
מבוא
הקדמה - אקזיסטנציאליזם ומודרניזם
רקע כללי
פרופיל החברה הישראלית עפ"י יוחנן גרנך
התגבשות מעמדות חברתיים
Yuppies - המושג ופירושו
השינויים שחלו בדור האחרון
היאפיות הישראלית - מאפיינים
שינויים טכנולוגיים - הטלוויזיה
פנאי ותרבות בשלושים השנים האחרונות
סדרות טלוויזיוניות
הדוניזם התל אביבי כפי שמתבטא בקולנוע של אבי נשר ובסדרת הבורגנים (עפ"י
חצרוני ודובדבני, (2000
המחקר
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
החברה המערבית, שישראל כלולה בה, פיתחה תופעה הנקראת בלשון העם "יאפיות"
בקרב צעירים. מושג זה טומן בחובו פירוש של התייחסות של הצעירים אל החיים
בעשורים האחרונים.
אחת התופעות המאפיינות את המאה ה20 - הינה החילוניות כלומר, זיקה חדשה בין
המדינה המודרנית לבין הדת המסורתית. בעבר היתה זיקה ישירה בין דת למדינה
ובמהלך המאה ה20 - החל תהליך מואץ של ניתוק בין השניים. במקום זאת החלה
מתפתחת זיקה של פטריוטיזם ולאומיות שבה הדת המסורתית הולכת ונפרדת מן
המדינה והולכת ונוצרת דת חילונית (אלמוג, 1996).
במסגרת כזו מתפתחים מיתוסים וסמלים חדשים המכוונים להגדיר את התחומים
ואת המשמעות של הקהיליה, לאשר חזונות, לחנך אוכלוסייה. מערכת זו של אמונה
חדשה מקנה תוקף לדפוסי התנהגות חדשים ובכך מהווים "דת אזרחית" (דון יחיא
וליבמן, 1984).
אחד הסמלים והדרכים לממש דת אזרחית היא חופש הביטוי באמצעי התקשורת
באותה מדינה. אמצעי התקשורת בה בחרתי בעבודה זו היא הטלוויזיה המהווה גם
אמצעי של מימוש תרבות תקשורת ופנאי בישראל.

עבודה זו עוסקת בטלוויזיה כאמצעי של תקשורת ותרבות פנאי בישראל, כמדיה
המגיעה כמעט לכל בית בישראל וכיום עם אפשרויות בחירה מגוונות ביותר. בחרתי
להתמקד בסדרה "הבורגנים" שהיתה פופולרית מאד בתקופה בה הוקרנה. זוהי
סדרה המכילה בתוכה את כל אותם הסממנים של ה"דת האזרחית" האופיינית
למדינת ישראל. הדמויות המתוארות בסדרה מהווים ייצוג של החברה הישראלית על
היבטיה השונים.
השם "בורגנים", כפי שמבטאים זאת יוצרי הסדרה, מהווה מעין השלכה למושג
העולמי שנוצר ב30 - השנים האחרונות - יאפיות - סגנון חיים חדש. האלמנטים
העיקריים, של הדת האזרחית החדשה, המודגשים בסדרה הם: הרדיפה אחרי הכסף,
אורח חיים של עבודה מואצת ורבה, חוסר סיפוק בחיים האישיים הרדיפה אחרי
ריגושים חדשים ומידה לא מעטה של צביעות.
שיטת המחקר הינה איכותית. השיטה כוללת צפייה של מספר מפרקי הסדרה
"הבורגנים". ניתוח היאפיות התל אביבית כפי שהיא מוצגת בסדרה בקונטקסט רחב
של שינויים באמצעי התקשרות ושינויים חברתיים.

מקורות:

אביב, א. (1990) החברה הישראלית - החברה בתהליכי גיבוש. האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון - ההוצאה לאור.
אלמוג, ע (1996) "דת חילונית בישראל", מגמות, ל"ז(3). עמ' 314-339
האנציקלופדיה העברית, כרך שלישי, הערך "אקסיסטנציאליזם".
בן אליזר, י. (יולי-אוגוסט, 1991) "ניל פוטסמן מפחד מהטלוויזיה, אבל מאמין בכוחה של מערכת החינוך", בתוך: הד החינוך, כרך ס"ה. עמ' 8-9.
ברינקר מנחם (1992) ז'ן פול סרטר: דרכי החירות, תל אביב, משרד הביטחון - ההוצאה לאור.
גולדברגר, ד. (1995) המערה המודרנית - מחברה ריכוזית לקהילה דיגיטלית. החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל. ידיעות אחרונות.
גלייטמן בני מ.א., אלס ליבן, מ.א (יוני, 1987) "האדם נידון לחופש" בתוך: שיחות, כרך 1, חוברת 3
ג'יימסון, פ. (1990) "פוסט מודרניזם או ההגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר", קו, 10.
גפני, א. (יוני, 1992) "הדור הקדם-טלוויזיוני והבתר-טלוויזיוני", בתוך: הגיל החדש: דפי מידע בנושאי הגיל השלישי, גיליון 51, עמ' 1-4.
גרנך, י. (1990) חברה בצוק העתים. סדר והפקת דפוס: תרבות וחינוך בע"מ.
דון יחיא, א. וליברמן, צ. (1984) "הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית: תמורות והתפתחויות כ'דת האזרחית' של ישראל", מגמות, כ"ח. עמ' 461-485.
האו, א. (אין תאריך) "חברת ההמונים והמבדה הפוסטמודרני"
וימן, ג. (15 במאי, 1994) "צופים כבדים", בתוך: הארץ, מוסף שבועות.
חצרוני, א ודובדבני, ש. (2000) "על ההדוניזם התל-אביבי בקולנוע של אבי נשר", בתוך: רסלינג, מס' 7, עמ' 99.
טאוב, ג. (1998) המרד השפוף - על תרבות צעירה בישראל. הקיבוץ המאוחד.
טלמון, מ. (2001) בלוז לצבר האבוד - חבורות ונוסטלגיה בקולנוע הישראלי. האוניברסיטה הפתוחה.
יציב, ג. (1999) החברה הסטרוקטוראלית. מוסד ביאליק, ירושלים.
כ"ץ, א וינוביצקי, י. (1999) "מבוא: פנאי, תרבות ותקשורת המונים", בתוך: כ"ץ, א וינוביצקי, י. תרבות, תקשורת ופנאי בישראל - מקראה. האוניברסיטה הפתוחה.
לנדאו, א. (11, ספטמבר, 2000) "טובה מדיי", "הבורגנים - ערוץ 2. ידיעות אחרונות, טלוויזיה.
למיש, ד. (1994) החופש לצפות: מבט שני בטלוויזיה. רכס.
משגב , א. (21, בדצמבר, 2000) "המדינה זה לא אני", העיר.
קופפר, ר. (10 בספטמבר, 2000) "הסיפור האמיתי", בתוך: הארץ, גלריה - הערב.
קרני-פז, ב. (1993) "ישראל לקראת שנת האלפיים: עולם הולך ומשתנה", בתוך: ליסק, מ. וקני-פז, ק. ישראל לקראת שנת 2000 - חברה, פוליטיקה ותרבות. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
רוניגר, ל. ופייגה, מ. (1993) "תרבות הפראייר והזהות הישראלית", בתוך: אלפיים - כתב עת תחומי לעיון, הגות וספרות, 7. עמ' 118-136.
רווח, י. (7, בספטמבר, 2000) "הזבנים", בתוך: העיר - בורגני ורע לו, טלוויזיה.
שוחט, א. (1997) הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיה. תל-אביב, ברירות
שוורץ, ר. (1998) "שורו: עיר פוסט מודרנית תועה מחפשת גורו", בתוך: גרץ, נ., לובין, א., נאמן, ג'. (עורכים) מבטים פיקטיביים על קולנוע ישראלי.
שפירא, א. (1992) חרב יונה. תל-אביב, עם עובד.
Baylon, A. (1999-2000) "Tools and Gadgets", in: Yuppies World - Internet.
www. gopinoy.com/ lifestyle/yuppies/Tools. htm
Becque, G. (Feb. 1998) "Toronto Homeless Disrupt Yuppies", Internet.
http://csf.colorado.edu/mail/homeless/feb98/0099.html
Bellah, R.N. (1967) Civil Religious in America. Daedalus, 96. Pp. 1-21
Bellah, R.N. Hammond, P.H. (1980) Varieties of Civil Religious in Time of trial. New York. Seabury press.
"Blandies Are the New Yuppies", (May, 2001) in: The Adworld News Desk - Adworld. ie. - Internet. www.adworld.ie/ news_desk/ August2000/news7. Html
Furstenberg, R. (2000) "Israeli Life - The First Hebrew city at 90", Internet.
www. hadassah.org/ news/march00/israeli. Htm.
Gans, H.J (1985) "American Popular Culture and High Culture in a Changing Class Structure", in: J.H. Balfe M.J. Wyszomirski (eds.) Art, Ideology and Polities, N.Y.: Praeger.
Gitlin, T. (1979) "Prime Time Ideology: The Hegemonic Process in Television Entertainment", in: Social Problems, 26,3.
Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity, Cambridge. Pp. 42, 45
Hongladarom, C. (August, 1998) "Thai Yuppies have Never Known Pain", in: Asia Pacific Management News.
Liebes, T. E. Katz (1989) "On the Critical Abilities of Television Viewers", in: E. Seiter, H. Borchers, G. Kreutzher (eds.) Remot Control: Television Audience and Cultural Power, London-N.Y: Routledge.
McGuinness, P.P (June, 2000) "Yuappies Now Bobos, and the Clwns want it All", in: SMH.com.au - Internet.
www. smh.comau/ news/0006/08/features/featureso3. Html
Rebeek, G. (March, 2000) "Where Have All the Yuppies Gone?", in: Twin Cities Business - Internet.
www.channel4000.com/business/columists/ov.../overthump-20000322-134244. htm
Rosengren, K.E. (1986) "Linking Culture and other Societal System", in: S. Ball-Rokeach and M. Cantor (eds.) Media, Audience and Social Structure, Beverly Hills.
Taylor, J.A. (1998) "Material Boys", in: Link - the Middle East International Magazine.

תגים:

יאפי · מודרניזם · הדוניזם · טלביזיה · קולנוע · חברה · ישראלית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טלוויזיה פנאי ותרבות - "הבורגנים"", סמינריון אודות "טלוויזיה פנאי ותרבות - "הבורגנים"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.