היישום אינו מחובר לאינטרנט

היווצרותו של הגוף האצילי דרך המחול החצרוני בצרפת של המאה ה17 -

עבודה מס' 061027

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מציורי התלבושות של דניאל ראבל לאלו של הנרי גיסי.

3,947 מילים ,11 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

היווצרותו של הגוף האצילי דרך המחול החצרוני בצרפת של
המאה ה17 -: מציורי התלבושות של דניאל ראבל לאלו של
הנרי גיסי

תוכן העניינים
1. מבוא
2. המאה ה 17 - - האצילות כאידיאל , המחול כדרך חינוך
3. הבלט החצרוני והתפתחותו
4. ציוריו של דניאל ראבל כמבטאים שלב מעבר בין שתי תקופות
5. לואי ה 14 - : מלך השמש והחינוך למחול
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים


מבוא
המחול בתרבויות שונות, מכיל יסודות אנושיים וחברתיים רבים ומגוונים וניתן
ללמוד ממנו רבות אודות תקופות, מקומות, אנשים ותרבויות. אספקטים רבים של
התרבות החיה בו משתקפים דרכו ולעתים קרובות דרך פיענוח יצירות מחול, ניתן
להגיע לפירוט רב ומדוייק של צורה תרבותית מסויימת בכלל ושל יוצריו בפרט.
תרומה גדולה נותנות גם התלבושות במחול, תנועת הגוף וכל הקשור בעיצוב וביציבה.
המחול החצרוני היה מאז ימי לואי ה13 -, מופע פופולארי מאוד בחצר המלוכה.
כמו אביו, גם לואי ה14 - היה רקדן מחונן והשתתף במחולות שהועלו בחצרו
בתפקידים ראשיים.
בשתי חצרות המלכים תפס המחול החצרוני יותר מסתם עוד תחביב של המלך.
האם אכן היה המחול יותר מסתם תחביב?
בעבודה זו, אדון בצורה בה נוצר האידיאל האנושי התקופתי במאה ה17 -, הוא
אידיאל האצולה, דרך המחול החצרוני. אנסה לנתח את האספקטים החזותיים של
המחול החצרוני, כפי שהם באים לידי ביטוי בציוריהם של שני מעצבי החצר של מלכי
צרפת, דניאל ראבל (Daniel Rabel), מעצבו של לואי ה13 - והנרי גיסי ( ,(Henri Gissey
מעצבו של לואי ה14-, וכיצד הם מבטאים את השינוי שחל בגישה אל המחול החצרוני
ובהתייחסות אליו בין שתי חצרות המלוכה.
אנסה להעלות לדיון את העובדה כי בעצם משהו קורה במחול במאה ה17 -. משהו
שמבדיל את המחול של תחילת המאה מזה של סופה. משהו שניתן יהיה לראותו, בין
השאר, בהשוואה בין ציוריו של ראבל לאלו של גיסי.

מקורות:

אטינגר, שמואל וזיו, מיכאל, דברי הימים - הזמן החדש, כרך ג', חלק א', דוד רכגולד ושות' בע"מ, ת"א, 1987
אשלי, מוריס, לואי ה-XIV וגדולתה של צרפת, הדר, תל אביב תשכ"ו
מורואה, אנדרה, דברי ימי צרפת, בתרגום לאה וייץ כהן, מסדה בע"מ תל-אביב, 1966
Astier, Ragine, Louis XIV "Premier Daneur", SUN KING. The Ascendancy of French Culture during the Reign of Louis XIV, Eds David Lee Rubin, The folger Shakespear Library, Washington, London and Toronto, Associated University Presses, 1992
Cohen, Sarah, Art, Dance and the Body in French Culture of the Ancien R?gime, Cambridge University press, NY, 2000
Hilton, Wendy, Dance of Court and Theatre, The French Noble Style 1690-1725, Dance book, London, 1981
M. McGowan, Margaret, The Court Ballet of Louis XIII, Victoria Albert museum, England, 1985
Stanton, Domna C., Tha Aristocrat as art, Columbia University Press, NY, 1980, p.3
Vuilliar, Gaston,A history of dancing, D. Appletch co. N.Y
Francoise Cristouf, Marie, The Ballet de cour in the 17th century, Editions Minkoff, Geneva, 1987

תגים:

ריקוד · אצולה · אצילות · גיסי · דניאל · הנרי · חינוך · חצר · לואי · מופע · מחול · מלך · עיצוב · צרפת · ראבל · תלבושות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היווצרותו של הגוף האצילי דרך המחול החצרוני בצרפת של המאה ה17 -", סמינריון אודות "היווצרותו של הגוף האצילי דרך המחול החצרוני בצרפת של המאה ה17 -" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.