היישום אינו מחובר לאינטרנט

מצב היהודים בתימן במחצית השניה של המאה הי"ט כפי שבא לידי ביטוי בעיתונות היהודית של אותה תקופה

עבודה מס' 061013

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת העיתונים "הלבנון", "המגיד", "הצפירה" ו"החבצלת".

4,821 מילים ,11 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מצב היהודים בתימן במחצית השניה של המאה הי"ט
כפי שבא לידי ביטוי בעיתונות היהודית של אותה תקופה

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א - סקירה היסטורית
פרק ב - המצב הכלכלי של היהודים בתימן במאה הי"ט
פרק ג' מצבם המשפטי של היהודים בתימן במאה הי"ט
פרק ד' - משיחיות ו משיחי השקר בתימן במאה הי"ט
סיכום
רשימה ביבליוגרפית ומקורות ((8
עיתונות ((15

מבוא
על יהדות תימן במאה ה- י"ט נכתב רבות. רבים גם המקורות הראשוניים שנשארו
מאותה תקופה. ראשית התיישבותם של היהודים בתימן לא ברורה ורבות האגדות
הקושרות את הגעתם של ראשוני היהודים לתימן לתקופת בית ראשון. אך עדויות
לגבי קהילות היהודים בתימן מעידות על הישוב היהודי במאות הראשונות לספירה .1
החל מהמאה ה- י"ח מגיעות ידיעות רבות על הנעשה בקהילות בתימן היות שבמאות
ה-י"ח וה- י"ט ביקרו בתימן עשרות רבות של שליחים, שבאו לאסוף תרומות בעבור
הישוב היהודי בארץ ישראל, שכן בני תימן היו ידועים כמי שפותחים את כיסם
בנדיבות עבור בני ארץ ישראל. שלוחים אלו, למעשה, שימשו הצינור העיקרי שדרכו
זרמו באופן קבוע ידיעות על הקורה בעולם היהודי. הם ואחרים הביאו לעולם את
הידיעות על הנעשה בתימן.
תופעה חדשה בתקופה זו הייתה התעניינות של העיתונות היהודית בעולם ביהודי
תימן. אפשר להבינה על רקע השינוי שחל בעיתונות זו באותה תקופה. העיתונות
הפכה מעיתונות מקומית המתעניינת בנושאי הקהילה היהודית במקום, לעיתונות
המתעניינת בקהילות היהודיות בעולם. השינוי המשמעותי במגמה זו החל בעיקר
אחרי "עלילת דמשק", עלילת דם מ1840 -, בה הואשמו היהודים ברצח נזיר נוצרי.
עלילה זו היתה נקודת מפנה בתולדות ישראל. היא חיזקה את הסולידריות הכלל
יהודית, כאשר יהודי אירופה וארה"ב באו להגנת אחיהם אשר במזרח ונתנה דחיפה
להקמת ארגונים יהודיים עולמיים דוגמת כי"ח.
בחיבור זה אנסה לנתח את מצב היהודים בתימן במחצית השניה של המאה הי"ט כפי
שמשתקפת בעיתונות העברית של אותה תקופה. שנים אלו מתאפיינות בתקופת
אנרכיה שלטונית (1858-1872) ויותר מאוחר בשלטון טורקי (1872-1876). באותן
שנים התפרסמו מספר עיתונים בעברית. העיתונים אותם חקרתי בחיבור זה הם:
"הלבנון" - כתב העת העברי הראשון בארץ ישראל. הופיע בירושלים משנת 1863,
העורך האחראי שלו, יחיאל בריל, הוסיף להוציאו לאור לסירוגין בפאריס ובמינץ
(1970-1981) ובלונדון (21886).
"המגיד" - השבועון העברי הראשון, נוסד בליק שבפרוסיה בשנת 1856. השבועון היה
לביטאונה הרשמי של תנועת "חובבי ציון" והשתתפו בו גדולי החוקרים העבריים
בזמנו. עורכו הראשון היה א"ל זילברמן שלאחר שנתיים העביר את מלאכת העריכה
לדוד גורדון ששימש בתפקיד זה עשרים ושמונה שנים (1858-1886). השבועון נסגר
סופית ב .3 1903
"הצפירה" - עיתון עברי בפולין שהופיע לסירוגין כשבועון וכיומון משנת 1862 ועד
שנת 1927. העיתון נוסד ע"י חיים זליג סלונימסקי וב1886 הצטרף לעריכת העיתון
חיים סוקולוב. העיתון נסגר שלוש פעמים ופעמיים הפך מיומון לשבועון.4
"החבצלת" - יצא לאור בירושלים בשנים 1869-1911 בעריכת י"ד פרומקין תחילה
כבן-תחרות ל'הלבנון', עיתון זה ביטא את עמדתם של החסידים והספרדים מתנגדי
'החלוקה' ויריבי העדה האשכנזית הפרושית. עורך 'החבצלת' הצליח לרכז סביבו
כוחות מעולים כמו אליעזר רוקח, אברהם משה לונץ, יעקב גולדמן, ר' יהודה אלקלעי
ואחרים.5
מן הנושאים הרבים בחרתי להתייחס לשלושה: מצבם הכלכלי של בני תימן בין
תקופת האנרכיה והכיבוש העות'מני, מעמדם המשפטי וסקירה של התנועות
המשיחיות שקמו בתימן בתקופה זו. בחיבורי אסתמך על העיתונות באותה תקופה
ועל מספר מחקרים היסטוריים שכן לעיתים מסתבר כי אז כמו היום הכתוב בעיתון
אינו משקף בהכרח את העובדות ההיסטוריות. המקורות העיתונאים מחולקים לכמה
סוגים: מקור ראשון - אנשים שביקרו בתימן והביאו את רשמיהם, מכתבים שהגיעו
מבני תימן ישירות לעיתון או כאלה שנשלחו לקהילה אחרת ומצאו את דרכם לעיתון
ועדויות של אנשים ששמעו על הנעשה בתימן והביאו את הדבר לידי רשימה
עיתונאית. כמו כן בחלק מהעיתונים נמצא את התייחסות המו"ל למצב היהודים
בתימן. פן נוסף שבדקתי הוא האם הייתה השפעה של הנכתב בעיתונות על מצב
היהודים בתימן.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. אטינגר. שמואל (עורך), תולדות היהודים בארצות האיסלאם, הוצ' מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, תשמ"א. עמ' 3
2. כרטא. שי (עורך), לכסיקון מן המסד ליהדות, הוצ' משה"ב, גבעתיים, 1987. עמ' 79
3. שם. עמ' 80
4. שם. עמ' 84
5. דרורי. יגאל, "השתקפותם של העלייה השנייה והמאבק ל'עבודה עברית' בעיתונות", קתדרה, 2 דצמבר .76
עמ' 69

מקורות:

אטינגר. שמואל (עורך), תולדות היהודים בארצות האיסלאם, הוצ' מרכז זלמן
שז"ר, ירושלים, תשמ"א.
בת ציון. עראקי קלורמן, משיחיות ומשיחים יהודי תימן במאה הי"ט, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 1995.
כרטא. שי (עורך), לכסיקון מן המסד ליהדות, הוצ' משה"ב, גבעתיים, 1987.
טובי. יוסף, יהודי תימן במאה הי"ט, הוצ' אפיקים, ת"א, תשל"ו.
דרורי. יגאל, "השתקפותם של העלייה השנייה והמאבק ל 'עבודה עברית' בעיתונות", קתדרה, 2, דצמבר 76. עמ' 69.
קליין-פרנקה. אביבה, "הכלכלה המסחר והמלאכות בקרב יהודי תימן" בתוך: סרי. שלום, סעי יונה - יהודי תימן בישראל, הוצ' עם עובד, תל אביב, 1984.
חבשוש, חיים. מסעות חבשוש הוצ' א.י. שטיבל, תל אביב, תרצ"ט.
ספיר. יעקב. ספר מסע תימן, הוצ' האחים לוין - אפשטיין ושות' בע"מ,ירושלים, תשי"א.
אטינגר. שמואל (עורך), תולדות היהודים בארצות האיסלאם, הוצ' מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, תשמ"א. עמ' 3

תגים:

יהודי · עיתונות · תימן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מצב היהודים בתימן במחצית השניה של המאה הי"ט כפי שבא לידי ביטוי בעיתונות היהודית של אותה תקופה", סמינריון אודות "מצב היהודים בתימן במחצית השניה של המאה הי"ט כפי שבא לידי ביטוי בעיתונות היהודית של אותה תקופה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.