היישום אינו מחובר לאינטרנט

מאבק לשחרור? - מעמדן של הנשים באלג'יר

עבודה מס' 060740

מחיר: 374.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אלג'יר כמקרה מבחן למציאת המנגנון הסמוי\גלוי אשר משעתק את מעמד האישה כנחות ממעמד הגבר.

10,183 מילים ,24 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

אלג'יר היתה תחת שלטון צרפת במשך 132 שנים, מ-1830 ועד 1962. במהלך שנים אלו נוצר מפגש בין התרבויות השונות, מפגש אשר הוליד מתיחויות בין שני הצדדים. בעקבות הרצון של הצרפתים להפוך את תושבי אלג'יר לחלק מתרבות המערב ולעקור מהם את תרבותם הערבית-איסלאמית, נוצרה תוצאה הפוכה - במקום שאלג'יר הנכבשת תאמץ אליה את מנהגיה ותרבותה של צרפת הכובשת כפי שמנהיגיה ציפו, אנשי אלג'יר דבקו עוד יותר במסורתם ובמנהגיהם. לעובדה זו היתה השלכה מכרעת על הנשים. כיוון שהאיסלאם, על דיניו בנושאי אישות ומשפחה, קובע את נחיתות האשה, מצב הנשים הורע עוד יותר. אמנם גם בתקופה שלפני הכיבוש מצבן של הנשים היה נחות ביחס לזה של הגבר, אך עם הכיבוש הצרפתי והרצון לשמר את הזהות הערבית-מוסלמית, מצבן של נשים הוחמר והפיקוח עליהן הפך להדוק יותר.
הנשים הפכו ל'שומרות ומגינות' על האוכלוסיה כולה מפני השפעות המערב. הסדר הפטריארכלי קבע את מקומה של האשה בבית, בספירה הפרטית, וכל יציאה לספירה הציבורית נחשבה כחטא חמור ביותר. הבית והמשפחה הפכו ל"גן עדן של ערכים" כיוון שהיו נקיים מכל השפעה מערבית חיצונית. החברה, על מנת לשרוד, כבלה את האשה לבית, בכדי שתשאר טהורה ונטולת השפעות זרות. הספירה הפרטית הפכה למקום מפלט מפני המציאות הבלתי רצויה, והנשים רותקו לספירה זו בלי יכולת להשתחרר.
מצב זה השתנה בשנים האחרונות לקולוניאליזם. כאמור, המפגש בין שתי התרבויות לא הוליד אינטגרציה או אסימילציה, אלא יצר דיכוטומיה ביניהן והצמדות חסרת פשרות של האלג'יראים במורשתם. הבנתם של האלג'יראים את מצבם הנחות ביחס לכובשים הוליד את ההתעוררות הלאומית. התעוררות זו החלה דווקא מחוץ לגבולות אלג'יר, בקרב משכילים צעירים, שהחלו להפיץ את רעיונותיהם. החלה התארגנות לשחרור לאומי, התארגנות שהפכה מרעיון למעשה. הוחלט על פעילות אקטיבית בכדי להביא לשחרורה של אלג'יר מידי הכובשים.
על מנת להצליח במלחמה לשחרור היה צורך לגייס את האוכלוסיה כולה, שמחציתה היו נשים. בהדרגה החלו נשים להשתתף בפעילות המחתרתית נגד הכיבוש. פעילותן היתה מגוונת החל ממבשלות, אחיות, נותנות מחסה ללוחמים וכו' וכלה בלוחמות בפועל. נשים לוחמות אלו הפכו לסמל המהפכה והותירו חותם רב על המדינה, אולם לא לזמן רב.
לאחר השגת העצמאות היה נדמה כי מצבן של נשים משתפר וכן שאלג'יר כולה צועדת לעבר עתיד טוב יותר של שוויון ודמוקרטיה. נשים אמנם קיבלו הבטחה מיידית לעגן את זכויותיהן בחוק ולהכיר בהן כחברות שוות בחברה, זכות שהרוויחו ביושר הודות לפעילותן החשובה במהלך המהפכה, אולם בפועל המצב היה שונה.
הפחד מפני השפעות המערב וההתנגדות הנחרצת להן וכן המצב הכלכלי הקשה שאלג'יר נקלעה אליו אחרי המלחמה דחפו את העם לעבר הדת והמסורת. כוחו של הפונדמנטליזם התגבר והקריאה היתה להחזיר את הנשים הביתה. כיוון שהחוק בנושאי משפחה היה נתון בידי הדת, נוצרה סתירה במעמד האשה - החוק ראה בה כשווה לגבר, אולם הדת קבעה את נחיתותה (לדוגמא: גם אם מבחינת החוק אין להפלות נשים על רקע מיני במקום העבודה, הדבר לא מתממש כיוון שעל פי הדת לאשה אסור כלל לצאת מהבית, ועל כן לא תמצא בשוק העבודה).
הפער בין ההבטחה למציאות הוא רב. נשים הרוויחו את מקומן השווה בחברה בעקבות השתתפותן האמיצה במלחמה לשחרור אלג'יר, אך בפועל מעמדן הוא נחות ורק הולך ומתדרדר.

בעבודה זו אבחן את מצבן של נשות אלג'יר בשלוש תקופות שונות: תקופת הקולוניאליזם טרום המלחמה לשחרור, בתקופת המלחמה ולבסוף מצבן של נשות אלג'יר כיום.
החומר שהשתמשתי בו לעבודה הוא תיאורטי בלבד וכלל ספרי הסטוריה וכן מאמרים שונים בנושא המהפכה בכלל ובנושא הנשים בפרט. כיוון שאין באפשרותי לערוך ראיונות אישיים הבאתי בהמשך העבודה ראיון שנערך עם שתי נשים אלגי'ראיות, בו הן מתארות את חייהן לפני המלחמה, במהלכה ולאחריה. ראיון זה ימחיש את השינוי שהתחולל במעמד הנשים באלג'יר במהלך המלחמה ואת הרגרסיה שבאה אחריה.
טענתי היא שקיים מנגנון אשר תמיד יחזיר את הנשים בסופו של דבר הביתה וישמור על נחיתותן לעומת הגברים. כתוצאה ממנגנון זה נשים תמיד תשארנה שוליות בחברה ומשניות לגבר.
תופעה זו אינה יחודית לאלג'יר, או לחברה הערבית בכללה, אלא מתרחשת בחברות שונות ובתרבויות שונות. גם אם נדמה כי חלה פריצת דרך בנושא מעמד האשה, הרי שבפועל, אם בגלוי ואם בסמוי, האשה נותרת משנית ונחותה בחברה.
עבודה זו תסקור את אלג'יר כמקרה מבחן. מקרה זה הוא יחודי, כיוון שבתקופת המלחמה חל מהפך משמעותי במקומן של הנשים בחברה. הן קיבלו הכרה כחברות שוות בחברה ומילאו תפקידים שעל פי המסורת נחשבו לגבריים. הן לקחו חלק פעיל במאבק לשחרור והובטח להן שוויון מלא. אך מילים לחוד ומעשים לחוד. היינו מצפים כי אכן השתתפותן במלחמה תוביל לשוויון זכויות וחובות בחברה, אולם הדבר לא התרחש, אלא להפך, חלה נסיגה משמעותית במעמדן.
באלג'יר, המנגנון, שתמיד ישאיר את הנשים בעמדת נחיתות, הוא גלוי ואפשר להניח את האצבע בדיוק במקום שבו החל לפעול - הדת והתחזקות הפונדמנטליזם. לעומת זאת, במקומות אחרים בעולם מנגנון זה הוא סמוי ויוצר את האשליה ששום פעילות מכוונת לא נעשתה אלא שכך הוא הסדר הטבעי של הדברים.

תוכן העניינים:
מבוא
אלג'יר בתקופת הקולוניאליזם הצבאי
הנשים האלג'יראיות בתקופת הקולוניאליזם
התעוררות לאומית
המאבק לעצמאות 1954-1962
הנשים במאבק לשחרור
הרעלה כסמל
הנשים כלוחמות
התאוריה של פאנון
אלג'יריה לאחר המלחמה
הבטחה לעומת מציאות
הקוד המשפחתי
התגברות הפונדמנטליזם והאלימות הדתית
המאבק הפמיניסטי
סיפורן של שתי נשים לוחומות
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

Azar, Michael. "In the Name of Algeria: Frantz Fanon and the Algerian Revolution". In: Alessandrini, Anthony C (ed.), Frantz Fanon. London and New York: Routledge. 1999. Pp 21-33.
Benallegue, Nora. "Algerian Women in the Struggle for Independence and Reconstruction". International Social Science Journal 35(4). 1983. Pp 703-718.
Bennoune, Karima. "Between Betrayal and Betrayal: Fundamentalism, Family Law and Feminist Struggle in Algeria". Arab Studies Quarterly 17(1-2). 1995. Pp 51-76.
Bouatta, Cherifa. Feminine Militancy: "Moudjahidates During and After the Algerian War". In Moghadam, Valentine M (ed.), Gender and National Identity: Women and Politics in Muslim Societies. The United Nation University. 1994. Pp 18-39.
Charrad, Mounira. "State and Gender in the Maghrib". In Sabbagh, Suha (ed), Arab Women: Between Defiance and Restraint. New York: Olive Branch Press. 1996. Pp. 221-228.
Cherifati-Merabtine, Doria. "Algeria at a Crossroads: National liberation, Islamization and Women". In Moghadam, Valentine M (ed.), Gender and National Identity: Women and Politics in Muslim Societies. The United Nation University. 1994. Pp 40-61.
Clancy-Smith, Julia. "A Woman Without Her Distaff: Gender, Work, and Handicraft Production in Colonial North-Africa". In Meriwether, Margaret L. and Tucker, Judith E. (eds.), Social History of Women and Gender in The modern Middle East. Westview Press. 1999. Pp. 25-42.
Fanon, Frantz. A Dying Colonialism. Monthly Review Press. 1965.
Gendzier, Irene L. "Psychology and Colonialism: Some Observations". The Middle East Journal 30(3). 1976. Pp. 501-516.
Gharib, Mohamed. "The Algerian Islamist Movement". In Shah-Kazemi, Reza (ed.), Algeria: Revolution Revisited. London: Islamic World Report. 1997. Pp. 69-97.
Gillespie, Joan. Algeria, Rebellion and Revolution. London: Ernest Benn Limited. 1960.
Gordon, David C. Women of Algeria: an Essay on Change. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 1968.
Hoem, Britta. "The Way to the Gender Segregated Swedish Labour Market". In Mason and Jensen (eds.), Gender and Family Change in Industrialized Countries. Oxford: Clarendon Press. 1995. Pp 279-286.
Izraeli, Dafna N. "Gendering Military Service in the Israel Defense Force". Israel Social Science Research: a Multidisciplinary Journal 12(1). 1997. Pp 129-163.
Joffe, George. "The Army in Algeria Politics and Government. In Shah-Kazemi, Reza (ed.), Algeria: Revolution Revisited. London: Islamic World Report. 1997. Pp. 98-113.
Marx-Scouras, Danielle. "Yacef' Girls". The Maghreb Review 21(1-2). 1996. Pp 256-266.
Messaoudi, Rashid. "Algeria-French Relations: 1980-1991". In Shah-Kazemi, Reza (ed.), Algeria: Revolution Revisited. London: Islamic World Report. 1997. Pp 6-46.
Ruedy, John. Modern Algeria: The origins and Development of a Nation. Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis. 1992.
Slyomovics, Susan. "Hassiba Ben Bouali, If You Could See Our Algeria: Women and Public Spaces in Algeria". In Sabbagh, Suha (ed), Arab Women: Between Defiance and Restraint. New York: Olive Branch Press. 1996. Pp. 211-220.
הולט, סילביה אן. "התבייתות יתר - השיבה לקן החמים" ו- "לידתו של פולחן האמהות" פרקים 9-10 בספרה חיים ששווים פחות: המיתוס של שחרור האשה. ת"א: עם עובד. 1990. עמ' 211-267.
הורן, אליסטר. מלחמה פראית לשלום: מלחמת אלג'יריה. הוצאת מערכות, משרד הבטחון. 1989.
הרצוג, חנה. "עיוורון מינים? - נשים בחברה ובעבודה". מתוך: מרגלית, אלקנה (עורך), ישראל אל שנות ה- 2000: יוזמה לצדק חברתי. הוצאת יד-יערי, המרכז לתעוד וחקר של השומר הצעיר. 1996. עמ' 67-84.
מאסי, ז'אק. הצנחנים נגד הטרור: הקרב על אלג'יר. הוצאת מערכות, משרד הבטחון. 1975.
סרוג'י, מגדה הנוש. מעמד הנשים בעולם הערבי. חיפה: הוצאת רים. 1998.

תגים:

מיגדר · ג'נדר · לוחמות · נשים · רעלה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מאבק לשחרור? - מעמדן של הנשים באלג'יר", סמינריון אודות "מאבק לשחרור? - מעמדן של הנשים באלג'יר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.