היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוואת מיצובן האסטרטגי של חברות ההיי-טק מטאלינק וגילת

עבודה מס' 060661

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח סביבתי של החברות והגדרת מיקומן בסביבה העסקית, זיהוי האסטרטגיות עפ"י הן פועלות והמלצה על אסטרטגיית המשך.

4,067 מילים ,3 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

השוואת מיצובן האסטרטגי של חברות ההיי-טק
מטאלינק וגילת

תוכן העניינים
מבוא
פרק א': רקע - פרופיל החברות
1.1. פרופיל החברות
1.1.1. מטאלינק
1.1.2. גילת
1.2. גורמי התועלת - ארבעת ה P -
פרק ב': הסביבה וניתוחה
2.1. מודל חמשת הכוחות של פורטר
2.2. מודל היהלום של פורטר
2.3. מודל SWOT
פרק ג': ניתוח עסקי ושרשרת הערך
3.1. מודל BCG
3.2. שרשרת הערך
פרק ד': השוואה אסטרטגית
4.1. מודל בורנשטיין
4.2. אסטרטגיה תחרותית (פורטר(
סיכום
ביבליוגרפיה
רשימת תרשימים


מבוא

עבודה זו תעסוק בחברות מטאלינק, המובילה בטכנולוגיית xDSL וגילת, רשתות
לווין. במסגרת ההשוואה אציג בתחילה בקצרה את הפרופיל של שתי החברות ולאחר
מכן, בפרק השני, אנתח אותן מבחינה סביבתית. ניתוח הסביבה, חיוני לצורך הגדרת
מיקומה של הפירמה בסביבה העסקית ולצורך זיהוי האסטרטגיה שבה היא פועלת
והאסטרטגיה המומלצת לה (קוטלר, 1989).

לצורך ניתוח הסביבה אמקם בתחילה כל אחת מהחברות בסביבה העסקית על
פי מודל חמשת הכוחות של פורטר ולאחר מכן אציג את הקשרים בין החברה לכוחות
השונים על פי מודל היהלום של פורטר. כתוצאה מניתוח הפירמות על פי המודלים של
פורטר אציג את מערכת האילוצים (PEST) העומדים בפני כל אחת מהחברות
ובהתאם לכך אנתח על פי מודל SWOT את הסביבה הפנימית [חוזקות וחולשות]
והסביבה החיצונית [הזדמנויות ואיומים] של כל אחת מהחברות. במצב זה אוכל
לערוך בפרק השלישי ניתוח עסקי תוך הצגת שרשרת הערך הקיימת בכל אחת
מהחברות.

בהתאם לניתוח הסביבה ולניתוח העסקי שאערוך בשני הפרקים הקודמים,
אשתדל לזהות בפרק הרביעי את האסטרטגיות שבהן פועלות החברות וכן להמליץ על
אסטרטגיה רצויה או אסטרטגיית המשך. את הניתוח האסטרטגי אערוך על פי מודל
בורנשטיין, כאשר אסטרטגיה זו תספק מבט פנורמי על מיצובה ופעילותה של כל
אחת מהחברות. מאחר ומדובר בשוק תחרותי, אזי אציג בפרק זה גם אסטרטגיה
גנרית (פורטר), המותאמת להתמודדות של פירמה בשוק תחרותי (שגב וגריי, 1995).
את מסקנותיי לגבי כל האמור אציג בסיכום.


מקורות:

יזרעאלי, ד., (1994), שיווק - הלכה למעשה, צ'ריקובר, תל אביב.
קוטלר, פ., (1989), עקרונות השיווק (א"ב), המכון לפריון הייצור, תל אביב.
שגב, ע. וגריי, פ., (1995), אסטרטגיה ליחידה עסקית, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

תגים:

אסטרטגיה · לווין · רשת · גנרי · בורנשטיין · מיצוב · פורטר · רשת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוואת מיצובן האסטרטגי של חברות ההיי-טק מטאלינק וגילת", סמינריון אודות "השוואת מיצובן האסטרטגי של חברות ההיי-טק מטאלינק וגילת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.