היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפוצת הנשק הגרעיני בדרום אסיה - המקרה של הודו ופקיסטן

עבודה מס' 060135

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה היסטורית, בחינה תיאורטית של המציאות הגרעינית והתמקדות בכל אחת מן המדינות.

14,549 מילים ,38 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
שורשי הסכסוך בין הודו ופקיסטן
הפרק התיאורטי
האסטרטגיה הגרעינית
אסטרטגיות מבצעיות
ההרתעה בעידן הגרעיני
יציבות אסטרטגית
פקיסטן והנשק הגרעיני
רקע כללי
הרקע הכרונולוגי של השגת היכולת הגרעינית הפקיסטאנית
סיבות להשגת הנשק הגרעיני מצידה של פקיסטאן
הודו והנשק הגרעיני
רקע כללי
הרקע הכרונולוגי של השגת היכולת הגרעינית ההודית
הסיבות להשגת הנשק הגרעיני מצידה של הודו
מצב התשתית הגרעינית של הודו כיום
הדוקטרינה הגרעינית של הודו
המשמעות של היכולת הגרעינית ההודית
סיכום ומסקנות
רשימת מקורות

הודו ופקיסטאן הן שתי מדינות הממוקמות גיאוגרפית בדרום אסיה. מדובר בשתי מדינות אשר גובלות האחת עם השנייה, והן בעלות עבר משותף מאז שזכו לעצמאותן בשנת 1947. מאז עצמאותן הן היו מעורבות בשלוש מלחמות האחת כנגד השנייה, והן עדיין נמצאות כיום תחת קונפליקט מתמשך בכל הנוגע למעמדם של חבלי קשמיר וז'אמו. לכך צריך להוסיף את העובדה, שלאור הנתונים הקיימים והניסויים הגרעיניים ששני הצדדים ביצעו, הרי שלהודו ולפקיסטאן יש כיום יכולת גרעינית.
לאור העבר המשותף והמציאות הנוכחית עולה החשש לפרוץ מלחמה רביעית בין הודו ופקיסטאן, כשהפעם לשני הצדדים ישנה יכולת גרעינית ואפשרות להסלמת המלחמה לידי מלחמה גרעינית. המלחמה הגרעינית היא אפשרות שטרם מומשה, אך היא עדיין אפשרות הגיונית לאור הימצאות הנשק הגרעיני.
לכן, הבנת וניתוח המקרה של הודו ופקיסטאן, שתי מדינות הגובלות אחת עם השנייה ובעלות עבר והווה משותף פולמוסני(להבדיל מארה"ב ובריה"מ שלא נלחמו האחת כנגד השנייה בתקופת המלחמה הקרה ושאין להן גבול משותף), חשובה לצורך הדיון האקדמי, התיאורטי והמעשי, בכל הנוגע לנשק הגרעיני, הסיבות להשגתו והתנאים בהם יעשה בו שימוש.
לצורך בחינת המקרה נפתח בתיאור היסטורי שיציג את העבר המשותף של שתי המדינות תוך שימת דגש על המלחמות שהתרחשו ביניהן, והקונפליקט המתמשך על קשמיר וז'אמו.
השלב הבא בעבודה יתמקד בהיבטים התיאורטיים של המציאות הגרעינית, תוך התייחסות למרכיבים מרכזיים כגון: אסטרטגיה גרעינית, הרתעה ויציבות אסטרטגית.
לאחר מכן נתמקד בכל אחת מן המדינות, וננסה לענות על שתי השאלות הבאות שיהוו למעשה את שאלות המחקר שלנו:
1. מה הניע כל אחת מן המדינות לנסות ולפתח יכולת גרעינית?
2. מהי הדוקטרינה הגרעינית של כל אחת מן המדינות?
לסיכום, נציג את עיקרי הממצאים של עבודה זו תוך ביצוע השוואה בין הגורמים שהניעו את שני הצדדים לפיתוח היכולת הגרעינית והדוקטרינה הגרעינית שלהן, וננסה להתייחס לאפשרות של פרוץ מלחמה גרעינית ביניהן. בנוסף, אנו נציג היבטים נוספים הנוגעים לכל אחת מהמדינות לרבות אסטרטגיה מבצעית, הרתעה ויציבות אסטרטגית.

מקורות:

הולדרן, ג'והן פ. (1987). "הדינמיקה של מירוץ החימוש הגרעיני: היסטוריה מצב וסיכויים". ע"ע 29-65. בתוך כהן, אבנר. אנושות בצל האטום. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
הרכבי, יהושפט (1968). מלחמה גרעינית ושלום גרעיני. תל-אביב: משרד הביטחון.
הרכבי, יהושפט (1990). מלחמה ואסטרטגיה. תל-אביב: מערכות.
וייסמן, סטיב והרברט קרוסני (1982). הפצצה האסלאמית. ירושלים: אדם.
כהן, אבנר (1989). העידן הגרעיני בהיסטוריה מוסרית. תל-אביב: משרד הביטחון.
כהן, אבנר (1987). "העידן הגרעיני".ע"ע 15-28 בתוך כהן, אבנר. אנושות בצל האטום. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
כהן, אבנר (1987). "ישראל והאטום: הוויכוח שלא היה" .ע"ע 169-182. בתוך כהן, אבנר. אנושות בצל האטום. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
סטאהל, גארי (1987). "לזכור את העתיד". ע"ע 144-152. בתוך כהן, אבנר. אנושות בצל האטום. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
קיסינג'ר, הנרי (1974). נשק גרעיני ומדיניות חוץ. תל-אביב: סדן.
שטיינברג, ג'ראלד (1997). אסטרטגיה של נשק לא-קונבנציונלי. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
Jungk, R (1970). Brighter than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic Scientists. London: Penguin.
Shell, J (1982). The Fate of the Earth. New York: Knopf.
Talbot, Ian (1988). Pakistan: A Modern History. New York: St. Martin's Press.
Achen, C.H. and D. Snider (1989). "Rational Deterrence: Theory and Comparative Case Studies". World Politics. Vol 4(2): 143-169.
Bedi, Rahul (1995). "India Pressured to Hakt Prithvi Production". Jane's Defense Weekly. April 15. P. 5.
Bedi, Rahul (1995). "Prithvi Put Back in Production". Jane's Defense Weekly. October 7. P. 17.
Chellaney, Brahma (1998). "After the Tests: India's Options". Survival. Vol. 40: 93-111.
Chengappa, Raj (1994). "Nuclear Dilemma". India Today (New Delhi). April 30. P. 51.
Chengappa, Raj (1995). "India's Nuclear Policy: Testing Times". India Today. December 31. P. 68.
Delpech, Therese (1998). "Nuclear Weapons and the New World Order: Early Warning From Asia". Survival. Vol. 40: 57-76.
Heisbourg, Francois (1998). "The Prospects for Nuclear Stability between India and Pakistan". Survival. Vol. 40: 77-93.
Karp, Jonathan and Nigel Holloway (1996). "Zero Yield". Far Eastern Economic Review. August 29. P. 15.
Joeck, Neil (1999). "Nuclear Developments in India and Pakistan". AcessAsia Review. Vol 2(2): 5-45.
Lodhi, Maleeha (1998). "India-Pakistan: Still a Cold War". The World Today. Vol. 54: 133-136.
Mannshiya, Harbir K. (1995) "India's Prithvi: Government Held Hostage to its own Missile". International Defense Review. Vol. 8. Pp. 22-25.
Mastrapa, Armando F. (1995). "India and Pakistan: An Asian Nuclear Peace?". Presentation of the 49th Annual Meeting of the New-York State Political Science Association. Pp. 1-15.
Ritcheson, Philip L. (1993). "Nuclearization in South Asia," Strategic Review (Washington D.C). Fall, 1993, Pp. 39-47.
Sagan, Scott D. (1997). "Why do States Build Nuclear Weapons?". International Security. Vol. 21(3): 54-86.
Seth, S.P. (1988). "The Indo-Pak Nuclear Duet and the United States". Asian Survey. Vol 28(7): 711-728.
Shuey, Robert (1995). "Ballistic and Cruise Missile Forces of Foreign Countries". CRS Report . Vol. 95-688. Pp. 28-29.
Sidhu, W.P.S. (1996). "India's Nuclear Tests: Technical and Military Imperatives". Jane's Intelligence Review. April. P. 171.
Smith, Jeffrey R. (1995). "Possible Arms Test by India Concerns U.S.". Washington Post. December 16. P. A17.
Tehmina Mahmood (1997) "Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT): Pakistan and India" in Verninder, Grover and Ranjana Arora (Ed), Pakistan Fifty Years of Independence New Delhi: Deep and Deep. Vol 2: 412-426.
Vatkiotis, Michael (1996). "Wheeling and Dealing". Far Eastern Economic Review (FEER). June 20. P. 16.

תגים:

ז'אמו · קשמיר · אסטרטגיה · בינלאומי · גרעינית · דילמת · הביטחון · חימוש · מירוץ · מלחמה · ניאוריאליזם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפוצת הנשק הגרעיני בדרום אסיה - המקרה של הודו ופקיסטן", סמינריון אודות "תפוצת הנשק הגרעיני בדרום אסיה - המקרה של הודו ופקיסטן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.