היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליית ערביי ישראל בעבודה: האם האפליה המתקנת אכן מתקנת?

עבודה מס' 064888

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם מדיניות ההעדפה המתקנת בתחום תעסוקת ערביי ישראל מצליחה לתקן את עיוותי אפלייתם בתחום זה?

8,419 מילים ,22 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

עבודה זאת עוסקת באפליית ערביי ישראל בתחום העבודה. העבודה סוקרת את מצבם החברתי והכלכלי של ערביי ישראל ומתמקדת באפלייתם בעבודה - המתבטאת בעיר במניעת כניסתם לתפקידי ניהול ובאי העסקת אקדמאים ערביים במקצועם.
בשנת 1965 עוגנה באו"ם האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית, אשר אושררה ע"י ישראל בשנת 1979. האמנה קובעת:
"כל מדינה בעלת האמנה תנקוט באמצעים יעילים כדי לבחון את קווי המדיניות הממשלתית, הן הלאומית והן המקומית, ולתקן ולבטל או לשים לאל כל החוקים ותקנות שתוצאתם ישבה כדי ליצור או להנציח אפליה גזעית, בכל מקום שהיא קיימת."
אפליה גזעית עפ"י הגדרתה באמנה :כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה המיוסדים על נימוקי גזע, צבע, יחוס משפחתי, מוצא לאומני או אתני, שמגמתם או תוצאתם יש בה כדי לסכן את ההכרה, ההנאה והשימוש, או לפגום בהכרה, בהנאה או בשימוש, על בסיס שווה, של זכויות וחירויות היסוד בחיים המדיניים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, או בכל תחום אחר.
החברה הישראלית הינה חברה מפולגת מבחינה אתנית, שבה נדחקו הערבים למעמד של מיעוט נשלט .(subordinate) רמת החיים ורמת השירותים, להן זוכים ערביי ישראל, כמו גם מעמדם הפוליטי ורמת השכלתם, מפגרים הרבה אחרי אלה של האוכלוסיה היהודית. ואכן, במרבית שנות קיום המדינה נתקלו הערבים בחוסר התענינות ובאדישות ואף בגילויים של אפליה מצד הציבור היהודי ומנהיגות המדינה.
החברה הערבית בכלל, וכוח העבודה של ערביי ישראל בפרט, עברו תהליכי שינוי משמעותיים ואינטנסיביים במהלך העשורים האחרונים. באופן כללי, ניתן לראות השתלבות גוברת והולכת של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה ושינוי בהרכב התעסוקתי והענפי של כוח העבודה הערבי בישראל. אלא שהשתלבות ערביי ישראל בשוק העבודה לא הביאה לשוויוניות רבה יותר בין יהודים לערבים. בחינה של מגמות השינוי בשיעורי תעסוקה ואבטלה ובהתפלגות משלחי- היד מצביעה על תהליכים, המגדילים את אי השוויון החברתי- כלכלי בין יהודים לערבים בישראל.

הערבים זכאים לשוויון בפני החוק, בראש וראשונה במישור הזכויות האישיות. יש הוראות חוק האוסרות הפליה, לרבות הפליה מחמת דת או לאום, בתחומים מסוימים, כגון תעסוקה וחינוך. נוסף על כך קיימת הלכה פסוקה האוסרת הפליה אישית. חובת השוויון חלה גם במישור הזכויות הקיבוציות. יש הוראות חוק המקנות לאוכלוסייה הערבית זכויות קבוצתיות. כאלה הן, בין היתר, ההכרה בערבית כשפה רשמית, קיום ימי מנוחה ומועדי חג מיוחדים למוסלמים ונוצרים, שיפוט בענייני המעמד האישי לפי הדין המוסלמי לפני בתי דין מוסלמיים, מערכת חינוך מיוחדת לערבים, ייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה. הפסיקה הוסיפה זכויות קבוצתיות לאוכלוסייה הערבית, כגון זכות להקצאה שוויונית של משאבי מדינה. כמו כן, כדי להתגבר על חוסר שוויון שנוצר בעבר, קיימות הוראות חוק והלכות פסוקות המקדמות העדפה מתקנת של האוכלוסייה הערבית בתחומים מסוימים. עם זאת עדיין קיים בתחום זה פער גדול בין ההלכה לבין המעשה. למעשה קיימת זה שנים רבות הפליה כלפי ערבים, לרבות הפליה בהקצאת משאבים של המדינה. קיים צורך דוחק בפעילות של רשויות המדינה לסגירת הפער הקיים.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 קובע כי למעביד אסור להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מין, מעמד אישי, הורות, גיל, נטייה מינית, גזע, דת ולאום.
האיסור על אפליה חל בנוגע לקבלה לעבודה, תנאי העבודה, קידום, פיטורים, פיצויי פיטורים ותנאי פרישה.
אולם, אין רואים אפליה כאשר היא מתחייבת מאופיים וממהותם של התפקיד או המשרה. חריג זה מאפשר במקרים רבים למעסיקים להפלות ערבים בקבלה לעבודה, בדרך כלל בטענה כי קיימת בעיה ביטחונית בהעסקת ערבים במקום העבודה.
מספר חוקים, ועדות, והחלטות ממשלה התייחסו לנושא העדפה (אפליה) מתקנת לערביי ישראל בכלל, ובתחום התעסוקה בפרט.

תוכן העניינים:
מבוא
שאלת המחקר
ערביי ישראל
אפליה בעבודה של ערביי ישראל
אפליה מתקנת
דיון בשאלת המחקר
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

קבוצה הנתפסת כחורגת בבירור מן ההסכמיות החברתית, עלולה להיחשף לדפוס של התייחסות פוליטית שניתן להגדירה כ"פוליטיקה של הרחקה", מתבטא במדיניות עקבית של הרחקת הקבוצה ונציגיה מכל עמדה של השפעה בתחום החברתי והפוליטי. למרות ההזדקקות הגוברת לקול הערבי, הנכונות לשיתוף כלפי הציבור הערבי מוסיפה עם זאת להיות מוגבלת ומסויגת אף מצדו של מחנה "השמאל" הציוני.
--------------------------------------------------------------------
*דון-יחיא אליעזר (2003) פוליטיקה של הרחקה או פוליטיקה של הסדרה? ישראל ואזרחיה הערבים. מתוך "השסע היהודי-ערבי" המכון הישראלי לדמוקרטיה

תגים:

ערבי · מיעוט · עבודה · תעסוקה · אפלייה · מגזר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליית ערביי ישראל בעבודה: האם האפליה המתקנת אכן מתקנת?", סמינריון אודות "אפליית ערביי ישראל בעבודה: האם האפליה המתקנת אכן מתקנת?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.