היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 50247
רקע, הנשים בין המזרח למערב, הרעלה, נשים בחיים הציבוריים והנשים בחיי המשפחה.
3,625 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50491
בחינת המשטר בתקופה זו, את השלטון ואת ההשפעות השונות עליו(נפט, איסלאם ועוד).
7,985 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 21258
סקירת הגורמים לנפילת השאה, היחב"ל עם המעצמות, יחסי הכוחות והאינטרסים באזור, מבנה השלטון והתפשטות תורת חומייני באיראן.
5,814 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66071
סקירת היחסים בין שתי המדינות בתקופה הנ"ל ואירועים שהשפיעו על היחסים במהלך התקופה.
2,800 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69510
העלמאא' באיראן בדילמה מול הטכנולוגיות בתקשורת וברפואה - החל מהמהפכה האסלאמית ב-1979.
6,406 מילים (כ-19.5 עמ'), 29 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63747
1948-1979 האינטרסים ההדדיים שהביאו לכינון יחסים מיוחדים.
4,442 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67578
עבודה זו מבוססת על תורת הערך של כהנמן וטברסקי (1979) וכן על תיאורית ניהול האימה (1986) ובוחנת האם שיקולי קבלת החלטות בנוגע לכסף רלבנטיים גם בתחומים נוספים.
7,896 מילים (כ-24.5 עמ'), 8 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61476
בחינתם של 25 שירים וסיפורים בין השנים 1999 - 1979.
12,191 מילים (כ-37.5 עמ'), 33 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 67477
השתלבותם של יהודי איראן במדינה האיראנית המודרנית בין השנים 1925 - 1979, תקופת השושלת הפהלוית, בהשוואה למצב המדינה בתקופה זו.
10,088 מילים (כ-31 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12