היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 65740
הסיבות לנצחון האיסלאם על פי חטבה מס' 411
3,300 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20867
סקירת הפעילות, האידיאולוגיה, הביצוע והאישים בתנועות אלה. בדיקה האם תנועות אלו עומדות בהגדרת ארגון טרור.
4,026 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21374
סקירת הפעילות, האידאולוגיה, הביצועים והאישים העומדים מאחורי הג'יהאד הפועל בישראל תוך השוואה עם ארגונים מקבילים.
4,828 מילים (כ-15 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31131
השלטון במצרים, היהודים במסחר וכלכלה, יחס השלטון ליהודים, נוצרים, איסלאם, יחסי יהודים ודת האיסלאם.
4,075 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69857
סקירת התנועה, השפעתה וחשיבותה.
9,629 מילים (כ-29.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40054
תפיסת סיפור פגישת אברהם ונמרוד, ההגירה מאור כשדים, לידת ישמעאל ,בניית הכעבה, ביקור המלאכים, ביקור אברהם אצל שמואל.
4,181 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40693
ראשית היחסים, עמדת האיסלאם האיסלאם למונותאיזם,מעמד היהודים בארצות האיסלאם לאחר מוחמד ובעיות אידיאולוגיות ביחס ליהדות ולנצרות
2,687 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40850
הקומוניזם, הסוציאליזם והמרכסיזם בארצות האיסלאם והדגמה על מצרים.
2,903 מילים (כ-9 עמ'), 12 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40926
מעמד האישה באיסלאם, גירושי טעלאק וסוגי גירוש אחרים, צורות גירוש אחרות, יחסי ממון, אפוטרופסות והגירושין בחברה הזו בישראל.
6,437 מילים (כ-20 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33