היישום אינו מחובר לאינטרנט

איסלאם, מיגדר ודמוקרטיה בחברות מוסלמיות

עבודה מס' 062702

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם איסלאם, מיגדר ודמוקרטיה דרים יחד בחברות מוסלמיות.

3,080 מילים ,18 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
איסלאם, מיגדר ודמוקרטיה בחברות מוסלמיות
א. איסלאם ודמוקרטיה- חילוקי הדעות בין החוקרים
ב. עמדות מיגדריות ועמדות פוליטיות
ג. מעמדה של האישה הערבייה
ד. התנועות הפמיניסטיות נגד היררכיה מיגדרית בחברה המוסלמית
ה. מעמד האישה בזרמים שונים באיסלאם
ו. פונדמנטליזם מול פמינזם
ז. "האנפתאח"
ח. החזרה לאיסלאם לאחר החשיפה למודרניזציה
ט. הקשר בין האיסלאם לדמוקרטיה במדינות אירופה
סיכום וביקורת
ביבליוגרפיה

מבוא
מגמות החזרה לדת בעשורים האחרונים ועלייתן של תנועות איסלאם פוליטי בחברות מוסלמיות
נתפסות במערב כתופעות אשר מאיימות על היציבות החברתית והפוליטית בעולם .Ghanem
(Sosyal, (1997) Smooha. & Ghanem. (1998). (1997 בעקבות מגמות אלו והפוטנציאל המאיים
הטמון בהן, מתחדד הדיון בין חוקרים העוקבים אחר תהליכים חברתיים ופוליטיים בחברות
מוסלמיות, לגבי יכולתן לסגל לעצמן ערכים דמוקרטיים .( Smooha. & Ghanem. (1998
(Meyer..,Rizzo. Ali. (1998 בשארה, 1994; ידלין, 1994).
הספרות המחקרית הפמיניסטית מעמידה במרכזו של דיון זה את משתנה המיגדר וטוענת כי
תהליכים המתרחשים בחברות מוסלמיות כגון חזרה לדת, פונדמנטליזם ודמוקרטיזציה הנם
תהליכים מיגדריים.
משבר "הרעלה" בצרפת, (בן-דרור, 2004) נשיא צרפת, והחלטתו המהפכנית, לחוקק חוק נגד
הרעלה גרם לתסיסה בעולם המוסלמי. צרפת מועמדת להיות אויבת העולם המוסלמי.
אבל התסיסה היא לא רק בעולם המוסלמי, ומתברר שמשבר הרעלה מעסיק גם את רוב מדינות
המערב. הפעם לא מדובר בעימות בין אפגניסטן או עיראק הרחוקות לבין המערב, הפעם זה מאבק
בלב המערב.
באנגליה, למשל, בעקבות מאמר ביקורתי ורב-תרבותי שכתבה העיתונאית מדלן בונטינג
מה''גרדיאן'', (אצל בן-דרור, 2004) הבהירה אחת הקוראות, איראנית לשעבר בשם שרי גורי,
שהיא מריעה למי שכופה את האיסור על הרעלות. לכל הליברלים הרב-תרבותיים שמאמינים
בזכות האישה המוסלמית לעטות רעלה, מציגה גורי את הניסיון המר שלה: מדובר בכפייה. נכון,
נשים עושות זאת היום, בוודאי במערב, גם מבחירה, אבל הבעיה היא בתרבות שכולה דיכוי,
שמכריחה את הצעירות, כבר בגיל צעיר, להעלים את עצמן.
הדברים לא פשוטים. מדוע האופנה המעודדת צעירות, כמעט כופה עליהן, להסתובב חשופות
באופן שמשגע את השכל להרבה גברים, היא אופנה נאורה ומתקדמת, אבל הרצון להסתיר יותר,
כפי שבא לידי ביטוי ברעלה, הופך לעניין חשוך ואסור? הרי גם כאן וגם כאן מדובר בקודים
חברתיים, שנכפים על הצעירות.
הניסיון למצוא את התשובה הנכונה מפרנס הרבה מאוד אנשי אקדמיה. אבל לעתים, המעשה
חשוב יותר מהתיאוריה. טוניסיה, למשל, אסרה על הרעלות. שהרי מדובר בעסקת חבילה. רעלות
הופכות לנורמה, בדרך כלל כפויה, במקום שבו פורחות המדרסות. המדרסות הן גם חממה
לפונדמנטליזם האיסלאמי הקיצוני, שמייצר את בסיסי התמיכה באל-קאעידה ובחמאס
ובחיזבאללה. כך שטוניסיה החליטה שהיא מדכאת את המדרסות ומתעללת בגברים שרוצים לגדל
זקן או בנשים שרוצות רעלות. חילוניות בכפייה.

מטרת עבודה זו, לבדוק האם איסלאם, מיגדר ודמוקרטיה דרים יחד בחברות מוסלמיות. לשם כך
אסקור את חילוקי הדעות בין החוקרים בסוגיה, אציג את העמדות המיגדריות ועמדות פוליטיות,
מעמדה של האישה הערבייה, התנועות הפמיניסטיות נגד היררכיה מיגדרית בחברה המוסלמית.
אעמת בין פונדמנטליזם מול פמיניזם והקשר בין האיסלאם לדמוקרטיה במדינות אירופה.

מקורות:

בן-דרור י. (2004), רב-תרבותיות, רב-מעמדיות, מעריב מהדורת יום 9.01.2004.
בשארה. ע., (1994) "דפוסי אסלאם ודמוקרטיה" , זמנים : רבעון להיסטוריה(50-51) : 145-155.
ויסברוך. א., (1999), תראבי - דובר האסלאם הקנאי מרכז משה דיין : אוני' תל - אביב
ידלין. ר. (1994), "הריאקציה למודרניזציה המערבית במאה העשרים: דמוקרטיה ואסלאם", המזרח החדש ל"ו , עם' 114-131.
לואיס, ב. (2001), איסלאם ודמוקרטיה, ראיון עם שביט, א. עיתון הארץ מהדורת 22.03.2001.
Berkovitch, N., Moghadam.M.V.,(1999), Middle East Politics and Women's Collective Action: Challenging the Status Quo",International Studies in Gender, State, and Society 6 (3), pp.273-291.
Ghanem. A., (1997) '"The Limits of Parliamentary Politics : The Arab Minority in Israel and The 1992 and 1996 Elections" , Israel Afhirs, v.4 (2). pp. 72-93.
Huntingtoon.S., (1991) cache Clash ofCivilizations" ,Foreign Afhirs, 72 (3).
Israeli , R. (1993). Fundamentalist Islam and Israel : Essavavs in ntewrtation . London: Brassey's.
Moaddel.M., (1998) "Religion and Women: Islamic Modernism Versus Fundamentalism". Journal for the Scientific Study ofReligion .37(1).ppl08-130.
Meyer.K .,Rizzo.H., Ali.Y., (1998) " Islam and the Extension ofCitizenship Rights to Women in Kuwait" .Journal for the Scientific Study of Religion 37 (l) pp. l 31-1 44
Moghadam.M.V., (1994) Gender and National Identitv: Women and Politics in Muslim Societies - ,London :Zed Press.ch. l pp.1-12.
Sharoni.S, (1995) Gender and the Israeli Palestinion Confiict: The Politics of Women's Resistance ,New Yotk:Syracuse University Press.
Smooha.S., (1989) Arabs and Jews in Israel : Confiicting and Shared Attitudes in a Divided Societv. vol. l,San Francisco London : Westview Press
Smooha.S., (1992) Arabs and Jews in Isreal : Change and Continuitv in Mutual Intolerance, vol.2, San Francisco London : Westview Press.
Smooha.S. ghanem.A. (1998) "Political Islam among The Arabs in Israel." in HanfT (eds) Dealing with Difference: Religion,Ethnicitv and Politics:Comparing Cases and Consents Baden- Baden :Nomos Velagsgesellschaft. pp. 143-173.
Smooha.S., Ghanem.A. (1998). ccEthnic, Religious and Political Islam Among the Arabs in IsreaY' (Report No. 14). Haifh: Haifis UniversityThe Jewish -Arab Center.
Sosyal.Y.N (1997) 'c Changing Parameters of Citizenship and Claims - Making : Organized Islam in European Public Spheres". Theory and Society 26.pp.509-527

תגים:

בחברה · בין · האי · האישה · היררכיה · המוסלמית · המיגדריות · העמדות · הערבייה · הפמיניסטיות · התנועות · והקשר · ועמדות · מול · מיגדרית · מעמדה · נגד · פוליטיות · פונדמנטליזם · פמינזם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "איסלאם, מיגדר ודמוקרטיה בחברות מוסלמיות", סמינריון אודות "איסלאם, מיגדר ודמוקרטיה בחברות מוסלמיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.