היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 61811
המשמעות הסביבתית של שינויי חקיקה וחקיקה מחוץ לחוק התכנון והבניה.
4,818 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 65993
בחינת הכדאיות הכלכלית בפיתוח תשתית הרכבת כפתרון לבעית זיהום אויר
2,189 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62514
סקירה היסטורית.
1,673 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 64117
בחינת גיוסו של כח אדם חיצוני והשפעתו על יעילותו של הארגון ותרומתו לרמת המוטיבציה של העובדים הקבועים.
9,921 מילים (כ-30.5 עמ'), 21 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 70316
הצעה למחקר שיבחן את חשיבותו של מערך הדעוה בהפיכתה של תנועת החמאס לאחד משני הכוחות החזקים והמובילים בהנהגת הציבור הפלסטיני.
1,712 מילים (כ-5.5 עמ'), 12 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 69794
כיצד חינוך והשקעה בתשתיות חינוך עשויים להוות מנוע כלכלי וכלי להקטנת העוני והפערים החברתיים בישראל?
7,130 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61373
הצגת התשתית המחשבתית של מודלים אלו אצל אפלטון ואצל הרמב"ם והשוואה בינהם.
7,355 מילים (כ-22.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60819
תיאור המנהל הציבורי בארץ, מבנה משרד התקשורת, תקציב ודוחות מבקר המדינה, והרגולציה בנושא תשתיות האינטרנט.
21,869 מילים (כ-67.5 עמ'), 40 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69569
בחינת כיווני ההתפתחות של חברת NEO בשנים הקרובות, במטרה לעצב תוכנית מאורגנת להמשך התפתחות החברה וכדי להתוות דרכי פעולה פיננסיים כגון השקעות בתשתית וציוד.
5,530 מילים (כ-17 עמ'), 0 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15