היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 70859
האם יש קשר בין השקעה בתשתיות של תחבורה בישראל, ריבית בנק ישראל, גידול באוכלוסייה והתחלות בניה ובין עליית מחירי הדיור באזורים בהם קיים פיתוח תשתיות?
7,616 מילים (כ-23.5 עמ'), 26 מקורות, 359.95 ₪
עבודה מס' 65993
בחינת הכדאיות הכלכלית בפיתוח תשתית הרכבת כפתרון לבעית זיהום אויר
2,189 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61811
המשמעות הסביבתית של שינויי חקיקה וחקיקה מחוץ לחוק התכנון והבניה.
4,818 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 62514
סקירה היסטורית.
1,673 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 64117
בחינת גיוסו של כח אדם חיצוני והשפעתו על יעילותו של הארגון ותרומתו לרמת המוטיבציה של העובדים הקבועים.
9,921 מילים (כ-30.5 עמ'), 21 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 70316
הצעה למחקר שיבחן את חשיבותו של מערך הדעוה בהפיכתה של תנועת החמאס לאחד משני הכוחות החזקים והמובילים בהנהגת הציבור הפלסטיני.
1,712 מילים (כ-5.5 עמ'), 12 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 69794
כיצד חינוך והשקעה בתשתיות חינוך עשויים להוות מנוע כלכלי וכלי להקטנת העוני והפערים החברתיים בישראל?
7,130 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61373
הצגת התשתית המחשבתית של מודלים אלו אצל אפלטון ואצל הרמב"ם והשוואה בינהם.
7,355 מילים (כ-22.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60819
תיאור המנהל הציבורי בארץ, מבנה משרד התקשורת, תקציב ודוחות מבקר המדינה, והרגולציה בנושא תשתיות האינטרנט.
21,869 מילים (כ-67.5 עמ'), 40 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16