היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
שקיעה
עבודה מס' 63069
רקע היסטורי, הסיבות לשקיעת התנועה ויחס החברה לתנועה.
2,637 מילים (כ-8 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61285
הצגת מגוון דעות המתייחסות לגורמי שקיעתה ומשברה של התנועה הקיבוצית ודיון במשמעותן של ההצעות לשינוי.
11,762 מילים (כ-36 עמ'), 43 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 60995
כיצד זוכה מפלגת ש"ס של ימינו להצלחה כה גדולה, לעומת שקיעתה המהירה של "קודמתה" הספרדית - מפלגת תמ"י.
7,193 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 64284
תיאור חיי הקהילה ואירגונם בימי הפריחה והשגשוג.
6,563 מילים (כ-20 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 23042
גישתו של היידגר ביצירותיו של בקט וקנו, החיים הפסיביים כביטוי לשקיעת האנושות והסובסטנציה הטרנצדנטית.
7,309 מילים (כ-22.5 עמ'), 18 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 40439
היישוב היהודי בצפת, העדות היהודיות, מוסדות השלטון, מערכת המשפט, ארגון הקהילה ושקיעתה של צפת.
6,639 מילים (כ-20.5 עמ'), 25 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61182
הגדרת הבעיה, הפתרון, תכנון השדה, ביצוע האי והטרמינל, בעיית השקיעה והזווית הישראלית של הנושא.
3,711 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67041
סקירת התנועה לפי שלבים בחיי תנועה חברתית - הקמה, גיבוש, ביורוקרטיזציה ושקיעה.
3,230 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 253.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8