היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 61377
"גדול הדור" ובדורות שאחרי . עבודה התרה אחר חייו ומותו של "גדול הדור".
1,032 מילים (כ-3 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 41648
העליה לקברות צדיקים, זיהוי קדושים, הארגון הקהילתי במקומות קדושים, העליה למירון ומשמעותה כיום ובעבר.
9,667 מילים (כ-29.5 עמ'), 13 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 63669
5,143 מילים (כ-16 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67685
ניסיון לבחון את מנהיגותו של פרס וסוגה בקרב ערביי ישראל.
4,366 מילים (כ-13.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63465
מעמדם של האנוסים כפי שהוא בא לידי ביטוי בתשובותיו של רבי יצחק בר ששת ברפת (הריב"ש) ורבי שמעון בן צמח דוראן (התשב"ץ).
8,461 מילים (כ-26 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62715
בחינת הנושא באמצעות תצפית על טקס שנערך במהלך הילולת רבי שמעון בר יוחאי.
6,093 מילים (כ-18.5 עמ'), 35 מקורות, 542.95 ₪
עבודה מס' 50122
מנהיגות , 2000
סקירת תאוריות בנושא מנהיגות (האדם הדגול, התאוריה המצבית ותאורית התלות של פידלר) כולל דיון בשמעון פרס כמנהיג והאם הוא מתאים להגדרות אלה.
6,459 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41129
קבר שמואל הנביא- בדברי הפוסקים, ההילולא, ה"אידרא", המאבק על בעלות המערה וקבר שמעון בר-יוחאי.
6,328 מילים (כ-19.5 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10201
תקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל למען חיזוק הישוב היהודי בארץ ישראל.
5,376 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9