היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 60494
בחינת הארגון והצעה להקמת מערכת מידע.
2,487 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 23044
רקע תיאורטי על מלחמה ומדיניות, מטרות המלחמה, תוצאותיה מול המטרות שהוצבו וקובעי המדיניות.
8,219 מילים (כ-25.5 עמ'), 21 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68069
הצגה וניתוח המקרה ע"פ המסגרת התיאורטית של בריצ'ר.
4,329 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21432
סקירת תאוריות אודות קבלת ההחלטות, יעדים לאומיים והויכוח עליהם, מעורבות הצבא בפוליטיקה ואינטרסי המעצמות.
1,753 מילים (כ-5.5 עמ'), 9 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 64956
האם יש שינוי בהיקף ובסוג המסרים הסטריאוטיפים מגדריים בין סרטי וולט דיסני קלאסיים (שלגיה) למודרניים (פוקהונטס).
10,639 מילים (כ-32.5 עמ'), 17 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 65134
קבלת החלטות ע"י מנחם בגין במבצע של"ג
2,543 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41529
רקע תיאורטי, אריק שרון כמקבל החלטות, תפיסת שרון במלחמת של"ג ושיטות פעולתו.
6,715 מילים (כ-20.5 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20444
הצגת מודלים ליחסי צבא ומדינה, יחסי צבא ופוליטיקה לפני ובמהלך מלחמת של"ג.
5,137 מילים (כ-16 עמ'), 12 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 67546
ניתוח פמיניסטי של שני מיצגים - הנשים המעוותות מול שלגיה המושלמת.
3,581 מילים (כ-11 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9