היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 60383
9,030 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 50182
קורות חייו, הוכחות לנבואה, וציטוטים מהספר "אלדין ואדולה" המהווים 'הוכחות לנבואה'.
9,177 מילים (כ-28 עמ'), 8 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 41551
רקע, ציפורי בעת הקדומה, רבני ציפורי וחשיבותה לאחר המרד, העיר בימי יהודה הנשיא ואופייה לאחר מכן.
5,306 מילים (כ-16.5 עמ'), 24 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63304
דמותו של רבן יוחנן, השפעתו, מאבקו בצדוקים והכהנים ותקנותיו.
12,981 מילים (כ-40 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66826
רקע קצר אודות הרא"ש (רבנו אשר יחיאל) והרשב"א (רבנו שלמה בן אדרת), גישתם לתופעה זו בתור דיינים, פסיקתם והדוקטרינות שהנחו אותם
2,390 מילים (כ-7.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70321
דיון בשאלה האם מעמדם של רבנים מקנה להם זכויות חופש ביטוי עודפות בעיני הציבור, ובחינת מקרה הספר "תורת המלך".
4,568 מילים (כ-14 עמ'), 22 מקורות, 208.95 ₪
עבודה מס' 65605
האם החלטות הרבנים הרפורמים נותנות מענה להתמודדות עם סוגיית נישואי התערובת לקראת צמצום התופעה בקהילה היהודית.
4,968 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65568
עד כמה השתנה היחס של המתנגדים לתכנית כלפי הציבור הכללי, מוסדות השלטון בארץ וכן כלפי הרבנים.
4,873 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69740
דיון בשאלה האם ראוי שבית הדין הרבני ידון ויכריע בסכסוכים בשבתו כבורר.
5,686 מילים (כ-17.5 עמ'), 21 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18