היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 64032
כיצד השפיעה התלות ההדדית בין הפוליטיקה הפנימית לבין הפוליטיקה החיצונית על אופן התנהלות המשא ומתן בקמפ דיוויד?
2,452 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62372
ניתוח התהליך ע"פ המודלים של גראהם אליסון.
2,321 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64821
בחינת הסכם השלום בין ישראל למצרים בהתאם לפרדיגמה הליברלית ביחסים הבינלאומיים.
3,997 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64937
ניתוח הגורמים שהביאו לכישלון השיחות תוך התמקדות במאפייני הדיפלומטיה החדשה.
5,924 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 64925
ניתוח הגורמים במו"מ שהביאו לכישלון השיחות.
2,197 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64921
ניתוח הגורמים שהביאו לכישלון במו"מ - העמדה הישראלית.
2,135 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61807
בחינת התהליך שעבר הארגון, תוך כדי כך התמקדות בנושאים אקטואליים כמו כשלון שיחות 'קמפ דויד 2 ' ואינתיפאדת אל-אקצה.
7,018 מילים (כ-21.5 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61403
בחינת האמצעים בהם נקט הנשיא האמריקאי על מנת להשפיע ולשנות את עמדותיו של רה"מ הישראלי.
7,122 מילים (כ-22 עמ'), 10 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70355
סקירת מצב המדינות קדם להסכם השלום, תהליך ההתלבטות וקבלת ההחלטות, והסכם השלום עצמו (וועידת קמפ דיוויד).
6,847 מילים (כ-21 עמ'), 9 מקורות, 384.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14