היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 60310
נסיון להערכת העובדות הידועות מהספרות הקדומה על כמה אירועים בחודשי חייו האחרונים של יוליוס קיסר תוך השוואת טכסטים של הסטוריונים קדומים ונסיון להסקת מסקנות מן ההבדלים שנתגלו.
11,406 מילים (כ-35 עמ'), 25 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 64844
ניסיון להבין את טירופו של הקיסר קליגולה מבחינות פיזיות ופסיכולוגיות, ולאבחן ע"פ חמשת המימדים של ה-DSM. דגש על הגישה הפסיכודינמית להבנת מקורות המחלה.
4,515 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68013
תפקידם ומעמדם של הרופאים, הן כציבור והן כפרטים, בביוגראפיות של הקיסרים לסויטוניוס, וגישתו ושיטות עבודתו של הביוגרף בכתיבתו על הנושא.
9,219 מילים (כ-28.5 עמ'), 32 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66741
ניתוח המשבר בתעשיית התיירות והשפעתו על כניסת מבקרים לגן הלאומי בקיסריה.
4,388 מילים (כ-13.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 21283
קיסריה , 1997
סקירת החפירות האחרונות בקיסריה כולל הנמל (אמצע שנות השמונים ואילך).
3,071 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65408
בחינת השאלה באמצעות בחינת שיטות משפט שונות ואבחון ההבדלים בשיטות משפט אלה ביחס לשאלתינו. המבוא: הנושא אותו בחרתי לחקור במסגרת עבודה זו
3,789 מילים (כ-11.5 עמ'), 35 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62866
היסטוריה ואגדה בירושלים, וההקשר היהודי-נוצרי.
8,173 מילים (כ-25 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20215
סקירת השינויים שהנהיג אוגוסטוס ברחבי הקיסרות, רפורמות ניהוליות, פוליטיות וצבאיות ע"מ לעמוד על מטרותיו.
2,114 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 40166
מוצאם ועלייתם לשלטון,תכונותיהם,יחסיהם עם הסנאט והאצולה הרומית, האדמיניסטרציה והמינהל הציבורי והמלחמה והשלום.
4,648 מילים (כ-14.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16