היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–4] מתוך 4
עבודה מס' 67129
תיאור התפתחות משבר הסאב פריים בארה"ב כולל הסבר לתהליך האיגוח, תיאור המוצרים הפיננסיים השונים, הפעילות של הבנקים המרכזיים בעולם להתמודדות עם המשבר ומודל אמידת השפעת המשבר.
6,899 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60964
העבודה עוסקת בשיפור תהליך שירות הלקוחות של החברה.
3,413 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69945
ניתוח תוכניות מה"פריים-טיים" הישראלי.
5,241 מילים (כ-16 עמ'), 9 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66902
המציאות החברתית-מגדרית החדשה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, דרך מאמרה של לין פריים: Gretchen, Girl, arconne ?Weimar Science & Popular Calture in Search of the Ideal Woman
1,131 מילים (כ-3.5 עמ'), 1 מקורות, 302.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–4] מתוך 4