היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
פליטי
עבודה מס' 64314
בחינת הסוגייה במטרה להציע פתרונות אפשריים.
6,960 מילים (כ-21.5 עמ'), 27 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70130
דיון בזכויות, בפעילותם של ארגוני סיוע ובמדיניות הישראלית כלפיהם.
8,337 מילים (כ-25.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40402
היווצרותה של בעיית הפליטים הפלשתינאית
3,178 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61857
ההסברה הישראלית במבצע "חומת-מגן" -פעילות צה"ל במחנה הפליטים ג'נין.
9,418 מילים (כ-29 עמ'), 60 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62026
עבודה הדנה בשאלות - מיהם הפליטים הפלסטינים, מהם הגורמים להיותם פליטים וכיצד המדינה החדשה אליה הגיעו מתייחסת אליהם.
3,669 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70304
בחינת השתלבות הפלסטינים בירדן מהפן הצבאי, כלכלי וחברתי.
2,667 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 64022
האם בנקודת הסכסוך הנוכחית ייתכן פיתרון לבעיית הפליטים הפלסטיניים?
12,580 מילים (כ-38.5 עמ'), 41 מקורות, 646.95 ₪
עבודה מס' 40086
הרכב האוכלוסיה בגליל טרם בואם של פליטי יהודה, טמיעתם וחלקם במרד "בר-כוכבא".
5,489 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70399
דיון תמציתי בשאלת השפעת הטיפול במשבר הפליטים על מעמדה של גרמניה.
2,184 מילים (כ-6.5 עמ'), 14 מקורות, 274.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16