היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 63498
ענויים , 2002
מוסר, הוראה ושיפוט דילמות.
5,121 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63429
התפתחות שיפוט מוסרי בקרב נוער במצוקה.
8,108 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62708
8,079 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62111
מה הם וכיצד באים לידי ביטוי בישראל?
2,035 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 63814
תרומת הגופים השונים להבניית הבעיה (מערכת השיפוט, העיתונות, בית המחוקקים).
9,027 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68125
מדידה של שיפוטי החומרה בקרב נשים וגברים נשואים עם וללא ילדים, באמצעות סיפור מקרה.
4,349 מילים (כ-13.5 עמ'), 14 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70449
רקע תיאורטי וניסוי שמטרתו לבחון את ההשערה כי קיים קשר בין מודעות עצמית ציבורית לבין הסתמכות על רמזים פנימיים, קרי, תחושות בטן.
9,253 מילים (כ-28.5 עמ'), 35 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 64295
המשל השיפוטי - מהו?; ניתוח נאומה של האישה מן ההיבט הספרותי; מבנה ומסגרת הנאום.
12,154 מילים (כ-37.5 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64020
ארגונים וחקיקה המטפלים בנושא שמות מתחם, מחטפי שמות מרכזיים בעולם ובארץ וכללי סמכות השיפוט הבינלאומיים.
10,442 מילים (כ-32 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21