היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 67779
השפעת הדמנציה על המטפל הלא פורמאלי מנקודת המבט של המודל הביו פסיכו סוציאלי של הפסיכולגיה הבריאותית.
4,988 מילים (כ-15.5 עמ'), 66 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69196
דיווח על העברת סדנא בנושא ביבליותרפיה.
2,117 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 21522
סקירת המצב החברתי בערי הפיתוח, התפתחות המתנ"סים, פעילותם והשירותים הניתנים בהם.
4,126 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65715
ראיון חדשותי פורמאלי לעומת ראיון חדשותי בידורי - ניתוח שני ראיונות טלביזיוניים.
5,833 מילים (כ-18 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69345
בדיקת יציבות השלטון באמצעות מדידת היקפו של המגזר הבלתי פורמאלי בכלכלה.
5,603 מילים (כ-17 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 21553
הצגת הנושא ומאפייניו הסוציולוגיים, תוך הערכת מידת השתלבות העולים מבחינה חברתית, חינוכית, חינוך לא פורמאלי, כלכלית וצבאית.
6,719 מילים (כ-20.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10110
הצגת הנושא, שינויים באירגון ביה"ס, העליה מרוסיה ומאפיניה, חינוך לא פורמאלי ויהדות.
6,361 מילים (כ-19.5 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7