היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 20423
הצגת יסודות העוולה, שלילה מוחלטת, סמכויות כליאה, משך הזמן, אי הסכמת הכלוא, הגנות, אחריות שילוחית.
2,239 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 41361
הגדרה משפטית ליחסי עובד מעביד, רשלנות, עוולת הרשלנות ופקודת הנזיקין בנושא עובד מעביד, בליווי דוגמאות.
5,860 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63578
2,579 מילים (כ-8 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63816
הצגת ארבע התרופות העיקריות שהפקודה מציגה לצורך ההתמודדות עם העוולות.
11,245 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65364
השוואה בין העוולות המסחריות.
2,507 מילים (כ-7.5 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65541
בחינת נושא ה"הולדה בעוולה" על כל משמעויותיו.
15,689 מילים (כ-48.5 עמ'), 86 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66583
הולדה בעוולה כעילת תביעה במשפט הישראלי.
9,887 מילים (כ-30.5 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66779
בחינת האפשרות לחוקק עוולה כללית "תחרות בלתי הוגנת", כפי שקיים ברוב מדינות העולם.
9,505 מילים (כ-29 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67776
בחינת ההיבטים המשפטיים של אחריות ספק האינטרנט לתכנים העלולים להוות לשון הרע ומפורסמים באתרי אינטרנט שבאחריותו, תוך התייחסות לעוולת לשון הרע וסקירה של המצב המשפטי הקיים בארץ, בארצות הברית ובאנגליה.
15,207 מילים (כ-47 עמ'), 60 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13