היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 66779
בחינת האפשרות לחוקק עוולה כללית "תחרות בלתי הוגנת", כפי שקיים ברוב מדינות העולם.
9,505 מילים (כ-29 עמ'), 70 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66583
הולדה בעוולה כעילת תביעה במשפט הישראלי.
9,887 מילים (כ-30.5 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63578
2,579 מילים (כ-8 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63816
הצגת ארבע התרופות העיקריות שהפקודה מציגה לצורך ההתמודדות עם העוולות.
11,245 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70478
דיון בהיבטים משפטיים, מוסריים, דתיים ועוד.
9,024 מילים (כ-28 עמ'), 27 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 68978
סקירת האפשרויות והרציות של השימוש בעוולת לשון הרע כעילת תביעה במקרים של עיוות סימני מסחר מעוצבים בצורה פוגענית וזאת במסגרת תופעה חדשה הנפוצה בעיקר ברשת האינטרנט.
8,639 מילים (כ-26.5 עמ'), 65 מקורות, 574.95 ₪
עבודה מס' 41361
הגדרה משפטית ליחסי עובד מעביד, רשלנות, עוולת הרשלנות ופקודת הנזיקין בנושא עובד מעביד, בליווי דוגמאות.
5,860 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65541
בחינת נושא ה"הולדה בעוולה" על כל משמעויותיו.
15,689 מילים (כ-48.5 עמ'), 86 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65364
השוואה בין העוולות המסחריות.
2,507 מילים (כ-7.5 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13