היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 20326
סקירת הצפיפות והתנאים בבתי הסוהר מהיבטיהם המשפטיים, החברתיים והסוציולוגיים, מבנה מערכת הענישה, מבנה בית הסוהר ותפקידו.
4,419 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63841
הגדרת והבנת גורם ההרתעה, השוואתו לשיטת השיקום בבית הסוהר, ובחינת מערכת בתי הסוהר בישראל.
4,005 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20138
סקירת הגורמים לצפיפות בבתי הסוהר בארץ ובעולם, הצגת הבעיות שמתעוררות מבחינה משפטית, חברתית וסוציולוגית וסקירת מאמרים.
5,821 מילים (כ-18 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61711
סקירה כללית של הרקע והתפתחות בתי הסוהר ואלטרנטיבות למאסר.
3,418 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67243
סקירת מאפייני תת התרבות של האסירים בבית הסוהר.
5,475 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 10350
סקירת הגורמים והתנאים לצפיפות בבתי הסוהר בישראל ובעולם. הבעיות המתעוררות, בחינה משפטית ומציאת פתרונות.
4,438 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 69220
סוגי מערכות מידע במערך התעסוקה של שירות בתי הסוהר, מאפייני מערכות המידע, צורכי הארגון ממערכות המידע ותרומתה להשגת מטרות הארגון.
4,835 מילים (כ-15 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60814
עבודה זו טוענת כי העבריין, ככל אדם, הוא יציר סביבתו ולפיכך כליאתו אינה תורמת כלל לשיקומו.
6,131 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60931
בחינת הנושא מנקודת מבט של השב"ס והנהלת הכלא ומנקודת המבט של הסביבה העבריינית-האסירים.
8,989 מילים (כ-27.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18