היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 20111
סקירת היחסים בין הקונגרס לנשיא ג'והנסון לאחר מלחמת האזרחים, הצגת סמכויות הרשויות בארה"ב וגישות שונות להעמדת הנשיא לדין.
6,507 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70422
בחינת קשרי הגומלין בין נשיאי ארצות הברית לדורותיהם לסוכנות הביון של ארצות הברית.
9,841 מילים (כ-30.5 עמ'), 7 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 63113
יחסי הגומלין שבין חכמים לבין רבי יהודה הנשיא, ובאופוזיציה שקמה לו.
12,634 מילים (כ-39 עמ'), 15 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65967
קיומו של מוסד הנשיאות - האם יש צורך להכניס שינויים בסמכויות הנשיא
9,402 מילים (כ-29 עמ'), 62 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61594
עבודה העוסקת בשאלה בזכות מה יוחד מקומו של רבי בין שאר חכמים ונשיאים עד שתורתו הפכה שניה לתורת משה.
7,125 מילים (כ-22 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68815
בחינת הדוקטרינות השונות שעיצבו את מדיניות החוץ של הנשיא קלינטון.
7,109 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64606
בחינת המסורות המתארות את הקשרים המגוונים בין רבי יהודה הנשיא לבין אנטונינוס הקיסר הרומי.
2,121 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64833
תרומתו החשובה של ג'ון מרשל למשפט החוקתי בארה"ב ולביסוס מעמדו של בית המשפט העליון כבורר ומבקר של פעילות הרשות המחוקקת והמבצעת (ביקורת שיפוטית). כולל סקירה של פסיקותיו החשובות ומשמעותן.
7,721 מילים (כ-24 עמ'), 4 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 63432
9,096 מילים (כ-28 עמ'), 16 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26