היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 61805
העימות בין בית המשפט העליון והנשיא רוזוולט.
6,505 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62023
העבודה עוסקת בהיבטים המשפטיים והחברתיים של חופש העיתונות בעימותו עם אינטרסים משפטיים, ציבוריים ופרטיים אחרים לאור פרשת אוחנה.
10,502 מילים (כ-32.5 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 61594
עבודה העוסקת בשאלה בזכות מה יוחד מקומו של רבי בין שאר חכמים ונשיאים עד שתורתו הפכה שניה לתורת משה.
7,125 מילים (כ-22 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66043
בחינת מערכת היחסים מ- 1943 ועד 1955
11,955 מילים (כ-37 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60490
האם יש לחייב את נשיא המדינה לפרסם את הנימוקים שהביאו אותו להוציא כתב חנינה לעבריין
2,368 מילים (כ-7.5 עמ'), 18 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61403
בחינת האמצעים בהם נקט הנשיא האמריקאי על מנת להשפיע ולשנות את עמדותיו של רה"מ הישראלי.
7,122 מילים (כ-22 עמ'), 10 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63113
יחסי הגומלין שבין חכמים לבין רבי יהודה הנשיא, ובאופוזיציה שקמה לו.
12,634 מילים (כ-39 עמ'), 15 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 63432
9,096 מילים (כ-28 עמ'), 16 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64606
בחינת המסורות המתארות את הקשרים המגוונים בין רבי יהודה הנשיא לבין אנטונינוס הקיסר הרומי.
2,121 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28