היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 10356
האלילות בתקופת המקרא והנבואות נגדה ע"י ירמיהו והושע.
5,074 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64163
נבואתו של ישעיהו תוך התמקדות בפרקים נ"ו-ס"ו תוך התייחסות לנושאים שונים, כמו: צום, ירושלים, נחמה, העבד.
9,528 מילים (כ-29.5 עמ'), 17 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 50161
השוואה מקיפה של עמדות הרמב"ם והאברבנאל לסוגיה - הנבואה שכל או פעולה ישירה של האלוהים.
5,046 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61004
תפיסת החלום הנבואי של ריה"ל והקשר הקיים בין החלום הנבואי לבין נבואה.
4,933 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63892
בחינת מספר שאלות העולות מן הנבואה.
8,620 מילים (כ-26.5 עמ'), 39 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62039
עיון ודיון בנבואת אחרית הימים שבספר עמוס פרק ט' פסוקים 11-15.
5,265 מילים (כ-16 עמ'), 25 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 50633
1,886 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 63894
השוואה בין דברי הימים ומלכים.
5,006 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67050
בחינת תהליך קבלת החלטות במקרה של החלטת אחאב מלך ישראל לצאת למלחמה נגד ארם.
3,225 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 386.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21