היישום אינו מחובר לאינטרנט

המטפורות בנבואות ישעיה

עבודה מס' 063904

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הביטוי המטפורי כבסיס לטקסט אידיאולוגי.

5,070 מילים ,11 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעבודה זו אציג את התזה הבסיסית שמתוכה ינבע הניתוח של המטפורות בנבואות ישעיה; לפי תזה זו כוחה של המטפורה (כוח הנובע מתכונותיה המיוחדות של המטפורה בהן אדון בגוף העבודה) היא ביצירת מערכת סמלית מסוימת המקדמת את האינטרס האידיאולוגי של כותב הטקסט.

תוכן העניינים
מבוא
פרק א
1. הבעייתיות בהתייחסות למושג 'אידיאולוגיה'
2. נבואות ישעיה - טקסט אידיאולוגי
פרק ב
1. מטפורה
2. המטפורה בשירות האידיאולוגיה - קונוטציה וסמל
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המחקר ידון בניתוח המטפורות בפסוקים הלקוחים מתוך החלק הראשון של ספר ישעיה (א' - לט'), אך בעבודה מקדימה זו אציג קודם כל את בסיס הדיון, כלומר את הרקע המחשבתי, הרעיוני, שמתוכו ינבע סוג הניתוח ואופן הטיפול במטפורות של הנביא ישעיה. מגוון התיאוריות העוסקות בחקר המטפורות רחב מאוד, וכן גם מספר החוקרים שעסקו בנבואותיו של ישעיה עד שנראה כי כמעט ולא נותר מה להוסיף או לחדש. לכן, בעבודה זו, ברצוני להציע נקודת מבט או נקודת מוצא שונה הנעזרת בקשר שבין חברה ואמצעי הביטוי הפואטיים של השפה שלה:
"ספרות המקרא אינה מיועדת מעיקרה ללימודה של היסטוריה ולתלמודה של תרבות. אפס, אופייה המיוחד של ספרות זו כספרות אמונה וחינוך אינו מונע הימנה מלשמש מקור ותעודה היסטורית למופת להכרתם של השלבים הראשונים שבהתפתחות החברה. ואמנם בתור שכזה המקרא הוא מקור הכתב האחד והיחיד הפורש לפנינו את ראשיתם של חיי הקיבוץ האנושי, החל מאותו פרק קדום של הוויית רועים ונודדים. לעינינו עדות מדובבת לדרכי התקשרותו של האדם אל אדמתו, לנתיבות התהוותן של היחידות החברתיות והלאומיות, וכל אלה במבנה ספרותי מחוטב המזדהה בתחומיו וברוחו עם התקופה ומוסדותיה החברתיים".

הניתוח של המטפורות יעשה מתוך ובמקביל להבנת הטקסט הנבואי כטקסט אידיאולוגי, טקסט שפונה לחברה, העוסק בחברה ובאורחות החיים שלה. אראה כי הטקסט הנבואי של ישעיה מכיל את ארבעת המרכיבים הבסיסיים שיחדיו מהווים, לפי הגדרתו של צבי לם, טקסט אידיאולוגי, ובעצם לבחון את מקומן של המטפורות בתוך טקסט שכזה וכיצד הן 'משרתות' את האינטרס האידיאולוגי. לפי הגדרתו של צבי לם טקסט אידיאולוגי מכיל ארבעה מרכיבים בסיסיים: החלק אחד שעונה לשאלה 'מה יש?" - זהו החלק הדיאגנוסטי, המציג, באופן סובייקטיבי כמובן ולא באופן מדעי, את המציאות הקיימת; החלק השני הוא החלק האסכטולוגי ובו מוצגת השאיפה האידיאולוגית והוא עונה לשאלה 'מה ראוי שיהיה?'; החלק השלישי מסביר מה יש לעשות בכדי להפוך את המציאות הרצויה למציאות קיימת והחלק הרביעי מגדיר את סוגי הקהלים - זה שאליו פונה האידיאולוגיה וזה שהיא יוצאת כנגדו.2 לאחר שהפסוקים הנבחרים מתוך הנבואות יובנו בהקשר זה, ניתן להתחיל לנתח את המטפורות באופן ספציפי.

המטפורה היא כלי ביטוי הן פיוטי ודתי והן יומיומי-חילוני והיא מהווה נדבך מורכב ומתוחכם יותר מבין מרכיבי השפה; יכולתה של המטפורה לייצר אנלוגיות בין תחומים שונים לחלוטין הופכת אותה לאחד מכלי הביטוי החיוניים ביותר הן בכתיבה פיוטית והן בכתיבה אידיאולוגית.

מקורות:

מרדכי מרטין בובר, תורת הנביאים, הוצאת מוסד ביאליק ירושלים/'דביר' תל אביב, 1942, 1975.
קליפורד גירץ, פרשנויות של תרבויות, הוצאת כתר, 1973, 1990.
ב. הרשב, תורת המטפורה והבדיון השירי, ספרות לד', 1985, עמ' 71-99.
מנחם זהרי, במקרא ובעולמו, (פרקי עיון ומסה), הוצאת כרמל, ירושלים, 1998.
צבי לם, האידיאולוגיות ומחשבת החינוך, פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, (שנתון תשמ"ו - 1986), עורך: דניאל בר-טל, הוצאת הספרים של הסתדרות המורים ת"א.
דב לנדאו, עידונה של שאגה, פרקים ביסודות השירה הלירית, הוצאת פפירוס, אונ' תל אביב, 1990.
א' הראל פיש, שירת המקרא - עדות ופואטיקה, הוצאת אונ' בר אילן, רמת גן, 1993.
דוד פישלוב, כמטר שמים, עיונים בדימוי הפואטי, הוצאת מאגנס, האונ' העברית, ירושלים, 1996.
Allan Pavio, Psychological Processes in the Comprehension of Metaphor, Metaphor and Thought, Ed. Andrew Ortony, Cambridge University, London, pp.151-171.
Clements, R.E., (1929). The New Century Bilble Commentary, ISALAH, 1-39 Publ. Co. Grand Rapdis London U.K. pp 35-48
Jerrold, M. Sadock, Figurative speech and linguistics, Metaphor and Thought, Ed. Andrew Ortony, Cambridge University, London, pp. 46-68.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המטפורות בנבואות ישעיה", סמינריון אודות "המטפורות בנבואות ישעיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.