היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 65818
באיזה מידה משפיע המצב הביטחוני על פסיקת בג"ץ בנושא מעצרים מנהליים?
9,138 מילים (כ-28 עמ'), 20 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61558
בחינת הגורמים לשחיקת שוטרי היחידה לצורך בלימת התופעה, צמצומה ושיפור המצב הקיים.
25,783 מילים (כ-79.5 עמ'), 72 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65308
המעצר המנהלי בישראל - אמצעי מניעתי או עונשי?
5,865 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 50188
הזכות לחירות, הדין הקודם, תפיסות המהפכה החוקתית, והדין החדש-השינוי בסמכותו של אדם לשלול חירות מאחר.
2,928 מילים (כ-9 עמ'), 20 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65622
האם חוק המעצרים - מעצר תום הליכים פוגע או מגן על זכויות האדם והאם משרת את התכלית הראויה?
6,793 מילים (כ-21 עמ'), 28 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 68227
בחינת המעצרים המנהליים בראי המהפכה החוקתית.
9,507 מילים (כ-29.5 עמ'), 39 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 67199
השינוים שחלו בחוק המעצרים בישראל בעקבות השפעתו של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. בתוך כך תיאור המצב הקיים ושקדם לו, דילמות, תפיסות ותיאוריות ודיון בנושא.
6,808 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7