היישום אינו מחובר לאינטרנט

שחיקת שוטרי בית המעצר המחוזי

עבודה מס' 061558

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הגורמים לשחיקת שוטרי היחידה לצורך בלימת התופעה, צמצומה ושיפור המצב הקיים.

25,783 מילים ,72 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

כותב העבודה משמש מזה כשנתיים כסגן מפקד בית מעצר משטרתי בצפון הארץ. בבית המעצר משרתים כ-32 שוטרים המחולקים ל-3 משמרות זקיפים הבנויות מ-19 שוטרים ויחידת ליווי עצורים. בראש כל משמרת זקיפים עומד ראש משמרת בדרגת "רס"ר בכיר" וכנ"ל לגבי יחידת ליווי העצורים. כמו כן משרתים בבית המעצר שני קצינים בדרגת "רב-פקד" - מפקד בית המעצר וסגנו.
שוטרי משמרות הזקיפים עובדים במתכונת של 24 שעות עבודה רצופות ו-48 שעות מנוחה.
תפקידיהם העיקריים: קליטת עצורים בבית המעצר, בדיקתם וחיפוש עליהם ורישומם והזנתם במסוף המשטרתי, מיונם לפי מעמד וקטגוריות, חלוקתם בתוך התאים, שמירה על חייהם ומניעת בריחתם. שוטרים אלה מתחילים את יום עבודתם בשעה 07.30, לאחר קבלת תדרוך מפורט מראש המשמרת וממפקד בית המעצר או מסגנו ומסיימים את עבודתם למחרת בשעה . 07.45
עבודתם זו מביאה אותם למגע עם אוכלוסיית עצורים מסוגים שונים ואף מהקיצוניים ביותר, הן החשודים בעבירות חמורות כגון שוד מזוין, חטיפה, רצח, אונס, והן החשודים בעבירות פחות חמורות כגון אי-תשלום קנס כספי, עבירות מע"מ וכו'. חלקם של עצורים אלה כלואים לתקופות מאסר ארוכות וממתינים לגזר דינם וחלקם נמצאים בלחץ נפשי קשה ובמתח גבוה עקב הימצאותם משוללי חופש מאחורי סורג ובריח.
היום גוברת המודעות להשפעת השחיקה הנפשית, אשר פוגעת באדם עצמו, בסביבתו ובמשפחתו.
לשחיקה הנפשית יש גם השלכות בריאותיות על העובדים וראוי להתמודד עמה בטרם יהיו לה תוצאות שליליות רציניות. (מלמד וקושניר, 1992)
תופעת שחיקה והלחץ בעבודה נבחנה ונמצא שהיא קיימת במספר יחידות במשטרת ישראל.
התופעה נבחנה למשל ביחידת החשבות של המטה הארצי של משטרת ישראל ונמצא שהיא קיימת בה (אטיאס, 1998). כמו כן נבחנה התופעה באגף המבצעים במטה הארצי של המשטרה ונמצא שגם שם היא קיימת. (רץ, 1998)
בבית המעצר משרתים שוטרים זקיפים בעלי רמת השכלה ונתונים אישיים נמוכים, רובם עם בעיות אישיות, חלקם משרתים תקופה ארוכה ביחידה זו, רובם עזבו יחידות משטרה אחרות לאחר שלא הסתדרו בהן ומשרתים בבית המעצר מחוסר ברירה ומהסיבה שהעבודה בבית המעצר אינה דורשת רמת השכלה גבוהה וכן מסיבות אחרות.
עיקר הבעיה, כפי שעולה משיחותיי עם השוטרים הזקיפים המשרתים במשמרות הזקיפים ומתוך נקודת מבטי וראייתי את השוטרים הללו וכקצין הממונה ל שוטרים אלה היא, שהשוטרים עובדים במגע עם אוכלוסיית עבריינים מסוגים שונים, כפי שציינתי קודם ומגע זה מביא לעימותים, למתחים וללחצים כבדים אצל השוטרים ואשר לתוצאותיהם ישנן השלכות שליליות ביותר על העבודה ועל השוטרים עצמם. למיטב ידיעתי והכרתי מקרוב את אופן וטיב העבודה בבית המעצר, עבודה זו דורשת מהם רמת דריכות גבוהה, ערנות מתמדת ואחריות גדולה.
בתקופה האחרונה אני עד למספר גדול של בריחת עצורים, חיכוכים וויכוחים של השוטרים עם העצורים ועם עמיתיהם לעבודה - השוטרים, חוסר משמעת, אי-הגעה בזמן לעבודה, תקלות וטעויות חמורות בעבודה, אי-עמידה בנהלים ובלוח הזמנים, בקשות רבות ליציאה לחופשות שנתיות ממושכות ובקשות לעבור ליחידות אחרות, היעדרות מהעבודה עקב מחלה ותחושת השוטרים ומצב רוחם ירודים.
המצב לעיל הביא את כותב העבודה לבחון את תופעת שחיקת השוטרים הזקיפים בבית המעצר ובשל היותי אחד הממונים של השוטרים האלה מזה כשנתיים וחצי ובהיותם חלק מהמערכת המשטרתית.
כאמור, מצב שוטרי משמרות הזקיפים מחייב התייחסות ושינוי משמעותי, שכן שחיקת השוטרים והלחץ בעבודה פוגעים בתפקוד התקין של השוטרים והתרומה למערכת היא מינימלית. התחושה הקשה המלווה את השוטרים הזקיפים כתוצאה משחיקתם פוגעת בהם, בסביבתם ובמשפחתם וכן בתפקודם התקין וגורמת להם ניכור ותסכול רב. שחיקתם של השוטרים נשוא המחקר מחייבת התערבות ומציאת פתרונות ודרכים להתמודדות עם שחיקה זו וזאת למען השגת תוצאות טובות יותר בעבודתם ושמירה על בריאותם.
מכאן נובע המניע והצורך של כותב המחקר לבדוק את תופעת השחיקה בקרב שוטרים אלה מקרוב ולנסות למצוא ולהציע דרכי התמודדות עם שחיקתם. ומכאן נובעת גם חשיבותה של עבודת מחקר זו, אשר מטרתה הייתה לבחון ולהמליץ בפני הממונים על בית המעצר ובפני המערכת המשטרתית על דרכי טיפול והתמודדות עם תופעת שחיקת שוטרי בית מעצר,לצורך בלימת התופעה, צמצומה ושיפור המצב הקיים.
במחקר הנוכחי נבחנות ארבע שאלות:
1. מהן התופעות הקשורות לשחיקה אצל שוטרי בית המעצר?
2. כיצד ניתן לבלום את תופעת השחיקה אצל שוטרי בית המעצר?
3. איך ניתן לשפר את תפקוד שוטרי בית המעצר ואת המצב הקיים שנגרם עקב שחיקתם?
4. מהן דרכי הטיפול וההתמודדות עם תופעת שחיקת שוטרי בית המעצר?

במחקר זה השתמשתי בשיטת המחקר האיכותי באמצעות כלי מחקר מגוונים: ראיונות, תצפיות, שאלונים וניתוח מסמכים פנימיים.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
שיטת המחקר
ממצאים
דיון וניתוח הממצאים
מסקנות המלצות וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אלירם, י. (1996), מבוא למדעי המשטרה, ירושלים, הוצאת מולטיפרס בע"מ.
אלעזר, מ. (1998), "אומרים שינוי, וקשה לבצע: התמודדות ארגונית עם תהליכי שינוי", גישות קשר, גליון מס' 4, 31-33.
בנט, ס. (1992), "קחו אחריות אישית והתמודדו עם שחיקה", הד החינוך, גליון יולי אוגוסט, עמ' 16-17.
בר-חיים, א. (1994), התנהגות ארגונית, כרך ב'. רמת אביב, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
בר-חיים ואחרים (1988), ניהול משאבי אנוש, רמת אביב. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
ברק, צ. (1999), "משטרה והומור", מראות המשטרה, גליון מס' 174, ע' 6-7.
גולני, י. (1997), "ההדרכה כצ'ופר", מינהלתון, גליון מס' 42, עמ' 23-24.
גלוברזון, ש. ועדן, ד. (1992), תמרוץ והנעת עובדים, תל-אביב, צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.
גלוסקינוס, א. (1994), "אסטרטגיות וטקטיקות להפעלת ויישום שינויים ארגוניים", מקראה בהתנהגות ארגונית ויסודות הניהול, מכללת עמק יזרעאל - החטיבה למנהל, עמ' 160-167.
דיאמנט, מ. (1992), "היבטים מעשיים של לחץ ושחיקה", הד המח"ר, גליון מס' 5, עמ' 8-10.
ואחנון, ב. (1998), בנית מודל לשיפור המוטיבציה בקרב השוטרים על מנת למנוע מתח, לחץ בעבודה שהם הגורמים העיקריים לשחיקה בעבודת השוטר. חיבור לשם קבלת "מאסטר בחינוך". אוניברסיטת דרבי.
וינברג, נ. (1997), "חופשות מפחיתות לחצים?", מתוך סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, גליון מס' 74, עמ' 7-13.
וסטמן, מ. ועדן, ד. (1996), "השפעת הפוגה מעבודה על לחץ ושחיקה", אקזקיוטי, גליון מס' 15, עמ' 31-32.
כפיר, א. (1997), ארגון וניהול עיצוב ושינוי, תל-אביב, צ'ריקובר מוציאים לאור.
לבנשטיין, ל. (1996), "המרוץ אחר הקדמה", ועדים, גליון מס' 95, עמ' 54-56.
מלמד, ש. וקושניר, ת. (1992), "השחיקה בעבודה והסיכון למחלות לב", המפעל, 377, עמ' 26-27.
נידם, מ. (1998), דרכי טיפול בשחיקת שוטרים בבית המעצר. חיבור לשם קבלת "מאסטר בחינוך". אוניברסיטת דרבי.
סמית, ט. (1988), המדריך לבריאות המשפחה, תל-אביב, הוצאת ספרים עם עובד בע"מ והוצאה לאור של משרד הבטחון.
עציון, ד. (1996), "האם הפוגה מעבודה היא אמצעי יעיל להתמודד עם לחץ ולבלום שחיקה בארגונים?", אקזיוטי, גליון מס' 15, עמ' 30-31.
פטיתו, י. וששון, ש. (1999), "על הומור במשטרה", מראות המשטרה, גליון 174, עמ' 8-9.
פיינס-מלאך, א. (1984), שחיקה נפשית: מהותה ודרכי ההתמודדות עמה, תל-אביב, צ'ריקובר.
פרידמן, י. (1992), התנהגות תלמידים השוחקת את המורה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1995), להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות, פרסום מס' /711א' ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999), השחיקה של מנהל בית הספר, פרסום מס' 740, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. (1999), שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, י. ולוטן, א. (1993), לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
צבר בן יהושע, נ. (1990), המחקר האיכותי, גבעתיים, מסדה.
צבר בן יהושע, נ. (1995), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, גבעתיים, מודן הוצאה לאור בע"מ.
קינן, ג. (1997), התמודדות עם מצבי לחץ, ראש העין, פרולוג מוציאים לאור בע"מ.
רוזן, א. (1996), "הצלחה ושמה הדרכה", ועדים, גליון מס' 96, עמ' 42-43.
שושני, י. (1999), "שיפור רמת ההדרכה בצה"ל - כיווני מחשבה", מערכות, גליון מס' 365, עמ' 364-365.
שירום, א. (1993), "כיצד למנוע שחיקת עובדים?", משאבי אנוש, 68, עמ' 24-28.
Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. and Teasdale, J.D. (1978), "Learned helplessness in humans: Critique and reformulation". Journal of Abnormal Psychology, 87, 49-74.
Blase, J.J. (1982), "A Social psychological grounded theory of teacher stress and burnout". Educational Adminostration Quarterly. 18, 93-113.
Bobinette, H.M. (1987), Burnout in Blue: Managing the policem arginal performer. N.Y.: Praeger Publishers.
Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1982), Qualitative research for education, an introduction to theory and methods. MA, Boston, Allyn and Bacon, Inc.
Caplan, G. (1974), Support system and community mental health. New York, Behavioral Publications.
Cherniss, C, (1980), Professional burnout in human service Organizations. N.Y.: Praeger Pub.
Cherniss, C, (1982), Job burnout in public education. New York: Teachers College press, Columbia University.
Cobb, S. (1976), "Social support as a moderator of life stress". Psychosomatic Medicine. 5, 38: 300-314.
Cooper, C.L. and Payne, R. (1988), Stress at work. Chichester: John and Sons.
Daley, M.R. (1976). "Burnout Somoldering Problem in protective servises", Social work, 24(5) spt. Pp. 375-379.
Edelwich, J. & Brodesky, A. (1980), Burnout: stages of disillusionment in the helpign professionals. New York: Human Science press.
Edwards, J.R. (1988), "The determinants and consequences of coping with stress". In C.L. Cooper and R. Payne (Eds.), Coping and Consequences of stress at work. (pp. 233-263), Chichester: John Wiley and Sons.
Elison, K.W. & Genz, J.L. (1983), Stress and Police Officer, Springfiels, 111: Cales C/Thomas.
Erickson, F. (1986), "Qualitative Methods in Research on Teachings": In M.C. Wittrock Handbok of Research on Teaching 3ed. (pp. 119-161) Colier-McMillan.
Farber, B.A. (1991), Crisis in Education. San Francisco: Jossey-Bass.
French, J.R.P., Israel, J., Haas, D. (1960), "An Experiment in Participation in A Norwegian Factory". Human Relations, 13.
Frendenberger, J.J. (1974), "Staff burnout syndrom". Journal of Social Issues. 30(1), 159-165.
Garden, A.M. (1987). "Depersonalization: A Valid dimension of burnout". Human Relations. 40, 545-560.
Golembiewski, R.T., Munzenrider, R. and Stevenson, J. (1985), Stress in Organizations. New York: Praeger.
Jackson, S.E., Schwab, R.I. and Schuler, R.S. (1986), "Toward an Understanding of the burnout Phenomenon". Journal of Applied Psychology, 71(4), 630-640.
Jamal, M. (1985), "Relationships of job stress to job performance: A Study of Managers and Blue-cullar workers". Human Relations, 38, 409-424.
Kyriacou, C. (1987), "Teacher stress and burnout: An International review". Educational Research, 29(2): 146-152.
Lazarus, R.S. (1981), "The stress and coping paradigm". In C. Eisdorfer, D. Cohen, A. Kleinman and P. Maxim (Eds.), Theoretical bases for Psychopathology, (pp. 31-57). New York:Spectrum.
Lewis, H. (1980), The Pattered helper, chiled wellfare.
Maslach, C. (1973, August), Detached concern in health and Social Service professions. Paper presented at the annual meeting of the American psychological Association, Montreal.
Maslach, C. and Jackson, S. (1981), "The measurement of experienced burnout". Joural of Occupational Behavior. 2, 99-113.
Meier, S.T. (1984), "The construct validity of burnout". Joural of Occupational Psychology. 57, 211-219.
Miller, I.W. and Norman, W.H. (1979), "Learned helplessness in humans: A review and attribution theory model". Psychological Bulletin, 86, 93-118.
Patman, C. (1970), Participation and Democratic Theory. Cambridge University press.
Perlman, B. and Hartman, E.A. (1982), "Burnout: from summary and future research". Human Relations, 35, 283-305.
Perrier, D.C. (1984), "Police stressors". The hidden for canadian Police College Journal, 8, pp. 15-26.
Pilisuk, M. and Hillier Parkes, S. (1981), "The place of network Analysis in the Study of supportive Social Associations". Basic and Applied Social Psychology, 2(2), 121-135.
Pines, A., Aronson, E. (1983), Combatting burnout, in Children and Youth Services Review, Vol. 5, pp. 263-275.
Pines, A., Aronson, E. and Kafry, D. (1981), Burnout: From tedium to personal growth. New York: Free Press.
Ressel, B. (1994), Research Methods in Anthropology Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage.
Shinn, M. and Morch, H. (1983), A tripartite model of coping with burnout. In M.A. Farber (Ed.), Stree and burnout (pp. 227-247). New-York: Pergamon.
Shirom, A. (1989), "Burnout in work Organizations" In C.L. Cooper and L. Robertson (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology, N.Y.: Wiley, pp. 25-48.
Stake, R.E. and Easley, J. (Eds.) (1978), Case studies in science education. University of Illinois, Urbana: Center for Insructional and Curriclum Evalution.
Stratton, J. (1976), Police Passages, Manhattan beach, Ca: Glenon Stratton, J.G. "Police stress an Overview", The Police chief, Vol. 45 no. 4, pp. 58-62.
Walker, K.F. (1972), "Workers participation in management: Problems, Practice and Prospect". Internationsl Institute of Labour Studies, 12.

תגים:

לחץ · בעבודה · שחיקה · מוטיבציה · הרפיה · מתחים · כלא · עצורים · שביעות · רצון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שחיקת שוטרי בית המעצר המחוזי", סמינריון אודות "שחיקת שוטרי בית המעצר המחוזי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.