היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 70816
ניתוח של מיקרו בריתות בין בורסות.
7,139 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 64754
סקירת הטכניקות החדשות
1,894 מילים (כ-6 עמ'), 2 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63320
ניתוח סביבת מיקרו ומאקרו, ניתוח דוחותיה והערכת שוויה של חברת עלית.
12,963 מילים (כ-40 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66643
מיקרו כלכלה : אופן התנהגות הביקוש והגורמים המשפיעים עליה.
2,251 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70658
ניתוח מיקרו ומאקרו של החברה.
1,371 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65594
בחינת איסור הריבית באיסלם כחלק מהמערכת הכלכלית ואת הדרכים שנוצרו על מנת לעקוף את האיסור.
16,713 מילים (כ-51.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67938
תיאור התפתחות מוסד מיקרו האשראי וכיצד הוא מצליח לפתור עבור מוסדות מלווים את בעיית החזר ההלוואות, תוך שימוש בהון חברתי.
3,903 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7