היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 67614
כיצד אנשים תופסים את אמינות החדשות המתפרסמות באתרי אינטרנט לעומת חדשות מהעיתונות הכתובה.
7,648 מילים (כ-23.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68400
השוואה בין שני מאמרים העוסקים בחדשות מקוונות - מאמר איכותני-סיפורי ומאמר איכותני המשתמש בשיטות כמותיות.
2,824 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 69906
סקירה של ארבעה מאמרים ושל מספר חנויות מוסיקה מקוונות.
5,497 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 70145
הצעה ליישום רכישות מקוונות דרך האתר של חברת כתר פלסטיק בע"מ.
14,005 מילים (כ-43 עמ'), 36 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60230
מחקר זה בא לבדוק האם קיימים הבדלים בין בעלי דפוסי ההתקשרות השונים בהתמודדם עם מטלה קוגניטיבית המלווה בגורם לחץ יומיומי.
7,416 מילים (כ-23 עמ'), 45 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67967
השפעת המצב הרגשי הנתון על זיהוי פנים במטלת היכר.
3,175 מילים (כ-10 עמ'), 29 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67815
שלוש מטלות שבוצעו בנושא.
3,596 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70627
ניתוח הארגון והתייחסות להתמודדתו עם אי וודאות. (מטלת קורס)
1,884 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 67906
הגורמים המשפעים על דרכי פתרון בעיות אצל ילדים ומספר אסטרטגיות לביצוע המטלה.
2,276 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 96.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12