היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 21074
סקירת המושג פליטים, מי הם, התיחסות האנושות לבעיה, כולל סקירת שלושה מקרים של פליטים: ארצות הבלקן, היהודים במחה"ע השניה והפלסטינים.
2,925 מילים (כ-9 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69720
בחינת תפיסת הציבור את מהגרי העבודה והפליטים בישראל.
8,668 מילים (כ-26.5 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70464
בחינת יחסה של מדינת ישראל לפליטים להט"בים לאור אמנת הפליטים.
5,207 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 20628
סקירת היחס לסכסוך הישראלי ערבי, היחס לפליטים תוך הצגת האינטרסים הנוספים של ארצות הברית באיזור ועוד.
5,044 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10315
סקירת התפתחות בעית הפליטים ומימדיה, כמות הבורחים, המניעים וסממני הבריחה,מגמת פניהם וההשפעות עד ימנו.
3,913 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 20374
סקירת התפתחות בעיית הפליטים ומימדיה, המניעים לבריחה, דרכי הפליטים לאחר הבריחה וההשפעה על ההווה.
4,124 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70399
דיון תמציתי בשאלת השפעת הטיפול במשבר הפליטים על מעמדה של גרמניה.
2,184 מילים (כ-6.5 עמ'), 14 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 40086
הרכב האוכלוסיה בגליל טרם בואם של פליטי יהודה, טמיעתם וחלקם במרד "בר-כוכבא".
5,489 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64022
האם בנקודת הסכסוך הנוכחית ייתכן פיתרון לבעיית הפליטים הפלסטיניים?
12,580 מילים (כ-38.5 עמ'), 41 מקורות, 646.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31