היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 62479
הגדרות וארבעה תרגילים.
5,766 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62497
דיון תיאורטי וסקירת מחקר.
4,207 מילים (כ-13 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66646
ניסוי אשר התמקד במדידת זמן תגובה של נבדקים לחמש רשימות שונות של גירויים.
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61540
שכיחותה, תוכניות ודרכים למניעתה, דרכים למדידתה ודרכי התמודדות עימה.
23,738 מילים (כ-73 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61410
הגורמים, דרכי מדידה וטיפול לפי הגישה ההתנהגותית והקוגניטיבית.
4,298 מילים (כ-13 עמ'), 4 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 69345
בדיקת יציבות השלטון באמצעות מדידת היקפו של המגזר הבלתי פורמאלי בכלכלה.
5,603 מילים (כ-17 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63241
הכלים אשר הוצעו על ידי כלכלנים לצורך מדידת הקנאה ואפיונה וסקירת מחקרים בנושא.
3,134 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 64445
סקירת השיטות השונות של מדידת העוני וביצוע חישוב לפי אחת השיטות - שיטת לוח הרגישות של בומן (Buhmann).
4,611 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 64364
מדידות עבודה - זמן מוקצב להדפסת כרטיס חשמלי.
4,300 מילים (כ-13 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25