היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 66061
גולדה מאיר כמקרה מבחן - ניתוח תלת שלבי להתפתחותה המקצועית של האישה ולמחיר הנלווה
8,141 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62996
ניתוח ע"פ מודלים מובילים במנהיגות.
8,934 מילים (כ-27.5 עמ'), 17 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61582
ניתוח דמויותיהן כפי שמעוצבות בשבעה ספורים בתלמוד והשוואה ביניהן.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 64836
בחינת דבריו וכתביו לאור התיאוריה של סייקס ומצא, תיאורית טכניקות הניטרול.
10,572 מילים (כ-32.5 עמ'), 9 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66713
לשון, אמצעים אמנותיים ומבנה.
2,172 מילים (כ-6.5 עמ'), 0 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 68007
תיאור המאבק וההבדלים בין החיים הציבוריים של דור ההורים ביצירת שלו הבאה על חשבון החיים הפרטיים, והעדפת העולם הפרטי על הציבורי בדור הבנים. העבודה עוסקת בכל ששת הרומנים הראשונים של שלו.
50,811 מילים (כ-156.5 עמ'), 140 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 68421
השוואה על פי מספר היבטים.
8,575 מילים (כ-26.5 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 41307
הגדרת המונחים הספרותיים, יישומם ברומן ותוצאת השילוב בין הרכיבים.
8,341 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62028
בספרות חז"ל ובספרות העברית החדשה.
10,680 מילים (כ-33 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14