היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 62177
סקירת מערך כיבוי האש בישראל ודיון בהצעה להפוך מערך זה ממוניציפלי לארצי.
2,288 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 69072
סקירה כללית של מערך הכיבוי.
6,831 מילים (כ-21 עמ'), 25 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 41430
רקע ביוגרפי, נרקיסוס, נארקיסיזם בפסיכולוגיה ומאפייני הנרקיסיזם המודרני לפי לאש (פולחן גיבורים, נרקיסיזם והאב הנעדר וכו').
3,115 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65807
מדוע נוצר מאבק בין אש"פ לירדן וכיצד הוא בא לידי ביטוי בשנים 1964-1967 ?
5,821 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 61807
בחינת התהליך שעבר הארגון, תוך כדי כך התמקדות בנושאים אקטואליים כמו כשלון שיחות 'קמפ דויד 2 ' ואינתיפאדת אל-אקצה.
7,018 מילים (כ-21.5 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50669
סקירת מאפייני הפעולה החבלנית ודרכי ההתמודדות האפשריות מול איום זה.
5,500 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63222
כיצד פירשו הצדדים השונים את הסכם שביתת הנשק, ומדוע לא הצליח הסכם זה ליצר שקט.
8,163 מילים (כ-25 עמ'), 24 מקורות, 518.95 ₪
עבודה מס' 66592
הסיבות והנסיבות שהביאו להקמת הארגון.
4,167 מילים (כ-13 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60458
הקמת הארגון, צעדים ראשונים, האידיאולוגיה, מבנה הארגון, האמנה הפלסטינית.
4,352 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20