היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 67565
הגמר של תוכנית המציאות כאירוע מלכד.
2,543 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 41509
האסתטיקה לפי קאנט, ניטשה וקירקגור; "כוכב הגאולה", והשוואה בין הארבעה.
6,289 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60812
הצגת הסרט כסיכום ביניים להתפתחותם של האריסון פורד ובראד פיט ככוכבי קולנוע.
3,740 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62527
בחינת חמישה מקרים.
8,645 מילים (כ-26.5 עמ'), 20 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 62630
מהם הגורמים שהביאו להכרזת תוכנית שאפתנית זו מצד רייגן?
3,643 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 62912
8,956 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69263
מחקר קצר באמצעות תצפית וראיון.
1,212 מילים (כ-3.5 עמ'), 1 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69999
המניעים והמטרות אשר הביאו להכרזת תכנית שאפתנית זו מצד רייגן- ניתוח עפ"י הגישה הקונסטרוקטוביסטית וגישת הריאליזם ההתקפי.
3,481 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69001
בחינה של תפיסת הילדות ותפיסת תפקיד ההורים בתהליך חינוך הילד כפי שהם באים לידי ביטוי בשני הספרים.
1,530 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17