היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 62908
תיאור תהליך ייצור הקומפוסט בהתבסס על רשמי סיור שנערך בשטח פארק המיחזור קומפוסט . 2000
1,896 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 63306
תקציר העלילה, מבנה הטקסט, היבט פסיכולוגי, הלקח בסיפור.
3,436 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62689
סקירה של מספר מיזמים בארץ.
12,122 מילים (כ-37.5 עמ'), 33 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66702
מדיניות החברה, ניהולה ותהליכי הייצור שבה, שיפור שיטות ותהליכי יצור, ואפיון מערכת מידע לצריכת חומרי עזר.
11,935 מילים (כ-36.5 עמ'), 8 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 62324
מחקר הבודק האם גידולו של ילד מרקע תרבותי שונה יכול ליצור בעיות מיוחדות שהמשפחה המאמצת לא תוכל להן.
6,463 מילים (כ-20 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66016
בדיקת יחסי הגומלין שבין ישראל לאיחוד האירופי תוך שימת דגש על ענף יצור הדבש בארץ ובאירופה.
10,490 מילים (כ-32.5 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63806
מערכת היצור בחברת . TKS
1,429 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 64381
בחינת הבעייתיות שבהצגת מחיר הכולל אגורות לפי המודל המרשליאני, וזאת על מנת ליצור אשליה בציבור כי מדובר במחיר נמוך יותר.
4,131 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67185
בחינה של מכלול המשתנים הנוגעים להתנהגות צרכנית, על מנת ליצור אסטרטגיה שיווקית שתאפשר את חדירת מוצר לשוק באופן משמעותי.
6,665 מילים (כ-20.5 עמ'), 50 מקורות, 168.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24