היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 62257
כיצד התרבות האינדיבידואלית משפיעה על מו"מ בינלאומי ומכוונת אותו.
1,385 מילים (כ-4.5 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62158
חייהם של בני האצולה היפנית בקיוטו של תקופת הייאן.
4,450 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60978
השוואה בין יחסי דת ומדינה ביפן לאלו בישראל תוך התמקדות במפלגת ש"ס ותאומתה היפנית - מפלגת הקומייטו.
9,621 מילים (כ-29.5 עמ'), 30 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60813
טקס הקימונו כמשמר את נחיתות האישה בחברה היפנית.
4,926 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65727
מהי השפעת התרבות היפנית על מאפייני ניהול כוח אדם יפני בקרב חברות יפניות מקומיות וחברות יפניות רב לאומיות?
3,663 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 63348
3,301 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64388
בחינת סגנון הניהול היפני בחברות רב לאומיות.
6,079 מילים (כ-18.5 עמ'), 33 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64345
דיון השוואתי ביציבות הפוליטית של שתי המדינות.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63974
הקשר וההשפעה בין התרבות למדיניות ניהול משאבי אנוש של חברות רב-לאומיות יפניות.
3,817 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23