היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 69941
האם שימוש בכלי המשפטי של תובענות ייצוגיות, הינו כלי מתאים להתמודדות עם תאגידים אשר מחצינים נזק סביבתי, ומה מידת השפעתו.
13,121 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62865
1,883 מילים (כ-6 עמ'), 18 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69918
דיון בשאלה האם תובענה ייצוגית הינה כלי אפקטיבי לאכיפת זכויות צרכניות, תוך בחינת היתרונות והחסרונות העולים משימוש בכלי זה.
12,364 מילים (כ-38 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64543
התנאים להגשת תובענות ייצוגיות על פי חוק ני"ע.
11,523 מילים (כ-35.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65799
השוואה בין חוק ני"ע, חוק החברות והצעה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ה- 2005 וכן השוואה לדין ולפסיקה בארה"ב.
15,687 מילים (כ-48.5 עמ'), 82 מקורות, 544.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5