היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 67950
התפתחות עלילות הדם נגד היהודים בימה"ב, והתייחסות לתיאוריה הרואה בהתפתחות עלילות אלו חלק מ"מעגל הדמים".
5,705 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68279
הקשר בין מסחר ביהלומים המבוסס על עקרונות המוסר והצדק אשר יצמצם פגיעה באוכלוסיות חלשות, לבין הגבלת הזכות לחירות וחופש הקניין של סוחרי היהלומים.
10,034 מילים (כ-31 עמ'), 29 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69199
בחינת המוסריות במסחר ביהלומי קונפליקט.
7,433 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69244
קריאה צמודה של אגדת שלגייה ושל מעשיית חדר הדמים, במטרה לבחון כיצד סיפורי עמים מהווים ראי לכללים תרבותיים.
3,865 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60142
.Rex Mining Co , 2001
המבנה הארגוני של תאגיד יהלומים בין לאומי - ניתוח לפי מודלים, נהלים, תשומות, תפוקות ובדיקת חלופות ליעול (העבודה כוללת מצגת)
4,905 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 69856
דיון בשאלה האם חברות צריכות לרכוש יהלומים מחברות הכורות באזורי מרידה ומשלמות שוחד למורדים או לשליטים ובכך מלבים מלחמות?
11,045 מילים (כ-34 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66268
הקשר בין הערך של תעשית היהלומים בישראל לבין הענף בארה"ב - סקירה כללית ובדיקה סטטיסטית קצרה.
6,495 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7