היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 68654
דיון בלבטים הנובעים מעסקאות הטיעון.
6,223 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60687
העבודה בוחנת את זכות העיון כבסיס לצורך מימוש זכות הטיעון ובודקת את ההסדר הקיים בישראל ומדינות אחרות.
6,502 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60358
9,596 מילים (כ-29.5 עמ'), 8 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 51065
בחינת ההיבטים השונים של הנושא תוך התייחסות לטיעונים בעד ונגד האקטיביזם של בית המשפט.
11,205 מילים (כ-34.5 עמ'), 11 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 61799
הטיעונים בעד ונגד תוך התייחסות למאמרו של בלונדל.
2,082 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66342
האם הטיעונים שמציג Wohlforth מוכיחים את התיאוריה שלו.
1,542 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 69628
סקירת ספרות בנושא המציגה טיעונים בעד ונגד הכללתה של ההפרעה הפוסט טראומטית במדריך האבחנות הפסיכולוגי (DSM).
3,217 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 64016
ניסיון לשלול את הטיעון של מקיאוולי כי על השליט לנקוט בפעולות פוליטיות בלתי מוסריות בשעת משבר, או כשהוא חש איום לשרידתו שלו ושל מדינתו.
4,865 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 63192
בחינת טיעונו של צ'למרס לגבי הרעיון הפילוסופי העומד מאחורי הסרט.
4,180 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23