היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 20186
הצגת הנושא, ההיבט הציבורי בביקורת רשויות מקומיות, דרישות סטטוטוריות, דיווח חשבונאי,ניתוח דוחות ועוד.
7,471 מילים (כ-23 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50999
פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים לפי שיטת SSAP20, ניתוח סיכונים, ניתוח אסטרטגית הגנה והמלצה למשקיע.
1,418 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 51007
סקירת פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים ב SSAP20, ניתוח הסיכונים הפיננסיים, הגנות והמלצה למשקיעים.
1,762 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67575
ניתוח של חברת "ורדינון" לשנת 2007, כולל איתור מאיצי ערך מהדוחות הכספיים.
4,820 מילים (כ-15 עמ'), 4 מקורות, 90.95 ₪
עבודה מס' 50238
ניתוח מאזן, ניתוח דוחות רווח והפסד ונקודת האיזון.
1,491 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 41420
התפלגות ההוצאות לפי סוגי מוסדות החינוך וההוצאה לתלמיד תוך בדיקת ההשקעה והתשואה.
3,322 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68640
נפקויות משפטיות בנושאי מישכון.
8,756 מילים (כ-27 עמ'), 55 מקורות, 689.95 ₪
עבודה מס' 67491
ניתוח החברה ופעולות לשיפור מאיצי הערך.
6,610 מילים (כ-20.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69545
בחינת הקשרים בין רכיבי תגמול המנכ"ל וביצועי החברה, תוך השוואה בין ביצועים הנמדדים על בסיס חשבונאי או בסיס שווי שוק לבין אלו הנמדדים על בסיס רווח כלכלי.
8,554 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9