היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 65023
התמקדות בזיהום אוויר באזור חיפה
3,487 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 12001
בדיקת חנקות, מקורות הזיהום וההשפעה על השותים אותם.
970 מילים (כ-3 עמ'), 0 מקורות, 70.95 ₪
עבודה מס' 65993
בחינת הכדאיות הכלכלית בפיתוח תשתית הרכבת כפתרון לבעית זיהום אויר
2,189 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64301
ניתוח שתי שיטות להפחתת זיהום האוויר
3,501 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64715
זיהום המים בעולם בכלל ובמפעלי תעשיה בפרט
9,809 מילים (כ-30 עמ'), 43 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 66682
בעיית זיהום האוויר ממפעלי תעשיה ודילמות מוסריות של מנהלים בתהליך קבלת ההחלטות על פי מילטון פרידמן, אריסטו, קאנט ורולס.
9,199 מילים (כ-28.5 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50600
רקע כללי על הים, מקורות הזיהום, המזהמים השונים והשפעותיהם ופתרונות שונים למצב.
2,207 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 69406
בחינת אחריותן המוסרית של חברות הכימיקלים ברמת חובב להשלכות הזיהום האקולוגי לסביבה ולאוכלוסיית הנגב.
9,999 מילים (כ-31 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 41500
רקע כללי, תכונות הכינרת וההשלכות של פעילות האדם-התאיידות, מליחות,הטית המעינות המלוחים; גורמי הזיהום, הביוב ומי השתיה וצעדים למניעת הזהום.
7,189 מילים (כ-22 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22