היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 50834
העבודה עוסקת בפולמוס בין היהודים והנוצרים בנושא התלמוד תוך התייחסות לויכוחי פריס וברצלונה.
2,118 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 40198
רקע היסטורי, המניעים לויכוחים ושתי דוגמאות:הרב יחיאל מפריז והרמב"ן.
9,370 מילים (כ-29 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10125
רעיונות הציונות הדתית מול המדינית, הוגי הדעות בזרמים השונים (ריינס מול ללינבלום).
4,050 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60047
בחינה של תפיסת המיתוס בזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית בחלוקה לתקופות (משנות העשרים עד שנות השמונים)
10,412 מילים (כ-32 עמ'), 24 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 62342
כיצד התגבש הרעיון לתביעת השילומים מגרמניה והפולמוס הבין מפלגתי בדיון על תביעה זו?
11,055 מילים (כ-34 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 20154
סקירת התפתחות תנועת השיע ים כפי שהחלה אצל החליף עלי, סקירת המקורות לתביעתם את ההגמוניה בעולם הערבי כל זאת מול עמדת הסונים.
2,963 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65214
בחינת 3 מיתוסים עיקריים כפי שנבנו, התפתחו והוצגו בהיסטוריוגרפיה הציונית ואבדוק מה עשו איתם ההיסטוריונים החדשים.
5,264 מילים (כ-16 עמ'), 13 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60427
אידיאולוגיה או מתודולוגיה? : העלאת הטענה כי ויכוח זה אינו שונה מויכוחי העבר, שכן במהותו הנו אידיאולוגי ולאו דווקא מתודולוגי.
7,790 מילים (כ-24 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70643
הצגת הוויכוח סביב מתווה - הגישה החופשנית מול גישת הסוציאליזם.
5,164 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 249.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22