היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 61978
3,733 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 63509
6,831 מילים (כ-21 עמ'), 12 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 60936
תיאור ההתמודדויות בתחום ההוראה בכיתה הטרוגנית דרך הוראה דיפרנציאלית.
3,491 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 50938
בדיקת הנושא כפי שבא לידי ביטוי במחקרים שונים.
13,541 מילים (כ-41.5 עמ'), 45 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 69178
ניתוח מקרה של דיון מורה ותלמידים בשיעור ביולוגיה.
1,480 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 32705
בניית יחידת לימוד שעניינה "איכות הסביבה = איכות חיים", בשיטות לימוד התואמות כיתות הטרוגניות, במטרה לפתח מודעות לנושא איכות הסביבה והתעשיה.
2,089 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66059
התמודדות מנהלים עם בעיות משמעת ואלימות בכיתות הטרוגניות רגילות בבתי ספר יסודיים.
5,912 מילים (כ-18 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62037
מחקר הדן בהתמודדות מורים עם בעיות משמעת בכיתות הטרוגניות רגילות בחטיבת הביניים
26,260 מילים (כ-81 עמ'), 95 מקורות, 725.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8